Det är helt orimligt att det skiljer flera tusenlappar i månaden i lön efter en gymnasieexamen vid fordonstekniska linjen och en examen vid vårdlinjen. Löneskillnaderna  mellan vården och verkstan, mellan tjänstesektorns ICA och IT och mellan akademikernas socionomen och ekonomen är den största löneskillnaden vi har i Sverige.

– Under ett arbetsliv på 40 år blir det minus 1,2 miljoner kronor för en enskild kvinna, räknat på heltid. Tar vi den faktiska skillnaden, med deltid, blir det minus 3,6 miljoner. Massor med pengar! Det påverkar alla socialförsäkringar – a-kassa, sjukförsäkring, föräldraförsäkring och i slutändan pensionen!

– Vi har ett pensionssystem som producerar fattigpensionärer på löpande band, där en majoritet är kvinnor. Detta administreras av en regering som kallar sig feministisk. Rekord i hyckleri!

– Höj garantipensionen, skrota PPM- systemet, stärk den allmänna pensionen, använd pensionsfonderna till grön omställning och hållbar utveckling!

– riksdagspartierna har låst in sig i en pensionsarbetsgruppen och vägrar flytta ett kommatecken med mindre än att de är överens. Det är värre än i Vatikanen. Där kommer det i alla fall ut lite vit rök efter ett tag. Här kommer ingenting! Därför måste arbetsgruppen uppläsas och pensionerna diskuteras i vanlig demokratisk och öppen ordning!

– Sänk arbetstiden i stället för skatten! Vi lever inte för att arbeta, vi arbetar för att leva. Vi ska ha rätt till arbete och tid att leva. Fler kommer att orka mer, det blir färre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet.

– vi vill ha kortare arbetstid, trygga anställningar och rättvisa löner !

Vetenskapens sista varning. Vår möjlighet att agera.  

“I alla regioner [globalt] har den ökade frekvensen av händelser med extrem hetta resulterat i fler dödsfall och högre dödlighet.”

”Förlust av hundratals lokala arter har uppstått till följd av extrem hetta, med upptäckt massdödlighet på land och i haven. Några ekosystem närmar sig oåterkallelighet”.

”Uppskattningsvis 3,3-3,6 miljarder människor lever i ett sammanhang som är väldigt sårbart för klimatförändringar.”

Detta är några citat från de tre första sidorna från IPCC:s senaste rapport (AR6). Det är inte några extrema citat, utan snarast några i mängden. För varje rad blicken löper över rapportens rader stegras kroppens varningssignaler. Det är en tung läsning och lätt att bli illamående. Det är inte för inte som rapporten kallas ”Vetenskapens sista varning”.

En av de viktigaste slutsatserna är att världens samlade utsläpp måste börja minska innan 2025 och halveras till år 2030. För att vara noll år 2050. En utmaning av gigantiska mått.

Den mest vetenskapligt underbyggda rapporten någonsin beskriver en överhängande risk för civilisatorisk kollaps och massdöd bland människor och djur. Nu behövs ett ledarskap som vi aldrig tidigare skådat. Ett ledarskap som lyckas samla människor i alla samhällsklasser, trosinriktningar, åldrar från företag, civilsamhälle och politik till en ansträngning som saknar motstycke.

Vad gav detta omvälvande budskap för effekter i vårt eget land?

Förutom några formuleringar om att rapporten är ”oroande” från klimat- och miljöminister Romina Pourmokthari är det … tyst. Dödstyst.

Vi har lärt oss från tidigare historiska förlopp att mänskligt framkallad massdöd inte främst möjliggjorts av de enskilt onda handlingarna utan av den stora tystnaden.  Det är som uppvisas idag på nationell nivå är inte ledarskap. Det är svek.

Nu behöver vi på kort tid mobilisera massor av människor som inte är tysta! Som rakryggade vågar tro på och stå upp för vetenskap och kommande generationers rätt till liv. Vi behöver vara tillåtande i val av metod och enade i kravet på radikal omställning. För detta krävs nu resurser. Engagemang, tid och pengar.

Vi i Klimatalliansen är inget undantag. Vi behöver dig.

Har du ännu inte betalt medlemsavgift. Gör gärna det!

Det finns gott om plats för engagemang i Klimatalliansen! Om du vill bistå med mer än medlemsavgiften finns alla våra arbetsgrupper – Folkbildning, Aktivism, Opinionsbildning, Parlamentariskt arbete, Lokalt påverkansarbete och Systemförändring. Du kan se hur du kommer i kontakt med dem på hemsidan.

Tiden är knapp, men människans förmåga enorm. Vi kommer att klara omställningen. Tillsammans.

 

Klimatalliansens talespersoner: 

Gudrun Schyman
William Grönlund
Pontus Bergendahl

Följ Gudrun på Facebook

2 days ago

Gudrun Schyman
Det blev ett litet fel i programmet för utställningen. Den 11 oktober är inte en tisdag, det är en onsdag. Dessutom har vi flyttat Åsa Lindströms föredrag från den 22/10 till 15/10. Här det reviderade programmet:Nu är hela programmet klart för vår "grande finale" på utställningen "Skrota vapnen för människan och miljön". En utställning med fakta, information och frågor om krig, fred och miljö, skapad av Svenska Freds lokalförening i Göteborg i samarbete med andra lokala fredsorganisationer. Sedan skall den hem till Svenska Freds i Göteborg för uppdatering innan den skall ut på Sverigeturné. Det har hänt mycket sedan den utformades för ett år sedan.Söndagen den 8 oktober kl. 17 invigs utställningen på biblioteksfilialen Garaget i Malmö. I samband med invigningen kommer Deborah Biniam Solomon, kampanjledare – Mördarrobotar på Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, hålla ett föredrag om sin verksamhet, Autonoma vapen".Onsdagen den 11 oktober kl. 18 blir det filmvisning på Garaget, "Stanislav Petrov – Mannen som räddade världen". I samband med filmen kommer Gudrun Schyman, ordf. för Österlens fredsfestival, att leda en diskussion om filmen och den ökande kärnvapenupprustningen.Den 15 oktober kl 18 kommer Åsa Lindström, akutläkare på Skånes universitetssjukhus i Malmö och v. ordf. Svenska läkare mot kärnvapen, till Garaget och berättar om "Kärnvapens humanitära effekter".Onsdagen den 18 oktober kl. 18 kommer professor Bo Petersson från Malmö universitet till Garaget och håller föredraget "Myter, ideologi och opportunism: Källor till Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Professor Peterssons fokus är Rysk och postsovjetisk politik, Putin, legitimeringsstrategier och nationalism.Den 26 oktober kommer Linda Nyman från Rebellmammorna Skåne till Garaget kl. 18 och berättar om Rebellmammornas verksamhet i Skåne: ”Från en kolonilott i Malmö till Mother's rebellion på sex kontinenter.”Söndagen den 29 oktober kl. 18 kommer Fil.dr. Frida Stranne att hålla ett föredrag relaterat till hennes och Trita Parsis senaste bok "Illusionen om den amerikanska freden – Varför Sverige inte blint bör följa Washington.”Utställningen avslutas den 2 november kl. 18 då Linnéa Petersson, policyassistent på Svenska Freds, håller föredraget "Sverige i Nato – Vad händer med freden?#skrivpånu#farvältillvapnen ... See MoreSee Less
View on Facebook

Nyheter