Det är helt orimligt att det skiljer flera tusenlappar i månaden i lön efter en gymnasieexamen vid fordonstekniska linjen och en examen vid vårdlinjen. Löneskillnaderna  mellan vården och verkstan, mellan tjänstesektorns ICA och IT och mellan akademikernas socionomen och ekonomen är den största löneskillnaden vi har i Sverige.

– Under ett arbetsliv på 40 år blir det minus 1,2 miljoner kronor för en enskild kvinna, räknat på heltid. Tar vi den faktiska skillnaden, med deltid, blir det minus 3,6 miljoner. Massor med pengar! Det påverkar alla socialförsäkringar – a-kassa, sjukförsäkring, föräldraförsäkring och i slutändan pensionen!

– Vi har ett pensionssystem som producerar fattigpensionärer på löpande band, där en majoritet är kvinnor. Detta administreras av en regering som kallar sig feministisk. Rekord i hyckleri!

– Höj garantipensionen, skrota PPM- systemet, stärk den allmänna pensionen, använd pensionsfonderna till grön omställning och hållbar utveckling!

– riksdagspartierna har låst in sig i en pensionsarbetsgruppen och vägrar flytta ett kommatecken med mindre än att de är överens. Det är värre än i Vatikanen. Där kommer det i alla fall ut lite vit rök efter ett tag. Här kommer ingenting! Därför måste arbetsgruppen uppläsas och pensionerna diskuteras i vanlig demokratisk och öppen ordning!

– Sänk arbetstiden i stället för skatten! Vi lever inte för att arbeta, vi arbetar för att leva. Vi ska ha rätt till arbete och tid att leva. Fler kommer att orka mer, det blir färre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet.

– vi vill ha kortare arbetstid, trygga anställningar och rättvisa löner !

Feministbrev 210 – Mest får militären

I snitt, i Sverige, mördas 16 kvinnor varje år av en man de har eller har haft en relation med. Enligt en studie genomförd av Nationellt centrum för kvinnofrid har 14 procent av kvinnorna utsatts för våld eller hot om våld i en parrelation. Ett mänskligt lidande och ett hot mot kvinnors rättigheter och säkerhet men också ett stort samhällsproblem. Som naturligtvis också går att beskriva i termer av pengar.

Enligt en undersökning gjord av EU uppskattas det partnerrelaterade våldet mot kvinnor i Sverige bara under 2019 ha kostat 3,4 miljarder euro, närmare 40 miljarder kronor. Det handlar om ekonomiskt produktionsbortfall på grund av sjukskrivningar, kostnader för polisutredningar och rättsprocesser, skyddade boenden, kvinnojourer, inkomstbortfall för det drabbade osv.

I Sverige, på Södermalm i Stockholm, finns idag en särskild enhet inom polisen, IGOR, som arbetar med detta. Det handlar om ett samarbete mellan polis och socialtjänst, där en grupp med fyra poliser och två socialsekreterare sitter tillsammans och arbetar uteslutande med män som misshandlar och i värsta fall dödar kvinnor de har en relation med. Utvärderingar och statistik visar att det snart treåriga projektet har varit mycket framgångsrikt. Nu ska projektet läggas ned och i stället ska alla poliser arbeta enligt modellen. Kontentan blir som vanligt att allas ansvar blir ingens ansvar.

Jag tänker på det här när jag får reaktioner på mitt fredsengagemang. Jag efterlyser ju provocerande nog (!) ett stopp på kriget och fredsförhandlingar. Förutom att jag kallas för ”Putinkramare” får jag höra att jag inte tar tydlig ställning för offret i den här konflikten, dvs Ukraina,  och tänk om vi behandlade våldtagna kvinnor så! En annan skriver ” Menar du, att mitt under pågående våldtäkt, så är parterapi den bästa lösningen”.

Jag slås av hur den patriarkala maktordningen med sitt krav på våld som medel för att upprätthålla kontroll och dominans, även uttrycker sig i säkerhetspolitiken. Ukraina är en kvinna (nationer är per definition en ”hon”, t.ex. Moder Svea) som våldtas. Ryssland är den aggressiva angriparen som inte skyr några medel. De som drar paralleller till en våldtäktssituation vill tala om för mig är att det är mer vapen som gäller. Inget annat.

Det jag säger är vapenvila och förhandlingar. För att rädda liv. Vilket förhållningssätt har störst relevans om vi översätter det till en akut våldtäktssituation? Ska vi beväpna kvinnan eller ska vi försöka avbryta övergreppet för att ge plats åt samtal?

Det är uppenbart att hårdare tag och mera muskler fortfarande övertrumfar den praktik som syftar till samtal och tillit. Samhället saknar fortfarande en grundläggande analys av våldets mekanismer och vilka olika uttryck den patriarkala makten tar sig. Samma röster som vill skicka mer vapen till Ukraina kan utan att blinka stänga ned den enda fungerande verksamheten som tar våldet mot kvinnor på allvar. Och det hänger alltså ihop.

Mäns övergrepp på kvinnor, mäns våld mot män i bl.a. gängbråken, mäns våld inom idrotten och mäns militära våld är ett sammantaget uttryck för en föreställning om manlighet, mod och militarism. En stereotyp roll som också kopplar ihop militarism, manlighet och nationalism. Den stereotypa bilden, med mannen som försvarare av nationens gränser, hänger i sin tur ihop med bilden av mannen som familjeförsörjare och ”beskyddare” av kvinnor och barn. Mannen som måste kontrollera kvinnan för att upprätthålla sin roll. Mannen som kan hota med våld och utlösa våld för att upprätthålla kontrollen. Mannen som måste ha heltid och hög lön för att kunna försörja ”sin” familj, där kvinnans ansvar blir det obetalda arbetet, det lågavlönade vård- och omsorgsarbetet, barnen och de sociala relationerna. Det finns fortfarande en påfallande ovilja att analysera våldets mekanismer och hur de, sammantvinnade i det ekonomiska systemets nervbanor, ständigt sätter makten före människan.  Och nu har vi fått en ny statsbudget att sätta tänderna i. Vilka områden får vad och hur mycket? På med genusglasögonen bara!!! En hastig blick visar en diger lista av reformer som gynnar män och missgynnar kvinnor. T.ex. billigare snus och bensin och samtidigt nedskärningar inom vård och omsorg. Mest får militären.

Gudrun