Det är helt orimligt att det skiljer flera tusenlappar i månaden i lön efter en gymnasieexamen vid fordonstekniska linjen och en examen vid vårdlinjen. Löneskillnaderna  mellan vården och verkstan, mellan tjänstesektorns ICA och IT och mellan akademikernas socionomen och ekonomen är den största löneskillnaden vi har i Sverige.

– Under ett arbetsliv på 40 år blir det minus 1,2 miljoner kronor för en enskild kvinna, räknat på heltid. Tar vi den faktiska skillnaden, med deltid, blir det minus 3,6 miljoner. Massor med pengar! Det påverkar alla socialförsäkringar – a-kassa, sjukförsäkring, föräldraförsäkring och i slutändan pensionen!

– Vi har ett pensionssystem som producerar fattigpensionärer på löpande band, där en majoritet är kvinnor. Detta administreras av en regering som kallar sig feministisk. Rekord i hyckleri!

– Höj garantipensionen, skrota PPM- systemet, stärk den allmänna pensionen, använd pensionsfonderna till grön omställning och hållbar utveckling!

– riksdagspartierna har låst in sig i en pensionsarbetsgruppen och vägrar flytta ett kommatecken med mindre än att de är överens. Det är värre än i Vatikanen. Där kommer det i alla fall ut lite vit rök efter ett tag. Här kommer ingenting! Därför måste arbetsgruppen uppläsas och pensionerna diskuteras i vanlig demokratisk och öppen ordning!

– Sänk arbetstiden i stället för skatten! Vi lever inte för att arbeta, vi arbetar för att leva. Vi ska ha rätt till arbete och tid att leva. Fler kommer att orka mer, det blir färre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet.

– vi vill ha kortare arbetstid, trygga anställningar och rättvisa löner !

Feministbrev – 205 – ”Du är årtionden från födseln, men jag hör dig redan.”

Den 20 april 2023 skriver FN:s chef Antonio Guterres ett brev (https://time.com/collection/earth-awards-2023/6272884/antonio-guterres-climate-change-apology-great-great-granddaughter/):

”Mitt kära barnbarnsbarn,

Jag önskar att jag kunde vara med dig när du öppnar detta brev år 2100. Mitt sinne översvämmas av nyfikenhet om ditt liv, dina förhoppningar och drömmar, och vilken typ av värld som finns utanför ditt fönster. Men jag måste erkänna att det är särskilt en fråga jag funderar över: Kommer du att öppna detta brev i en anda av lycka och tacksamhet – eller i besvikelse och ilska mot min generation?

När jag skriver till dig 2023 förlorar mänskligheten våra livs kamp: kampen mot klimatomvälvningar som hotar vår planet.

Om jag var med dig nu skulle du kanske fråga om vi såg katastrofen komma. Ja, det gjorde vi. Vi har förstört vår planet genom bottenlös girighet, blygsamma åtgärder och ett beroende av fossila bränslen som driver temperaturer till obeboeliga nya toppar runt om i världen varje år. Forskare, civilsamhället, FN – och mest inspirerande av allt, unga människor – har tagit ledingen arbetet med klimatåtgärder men alltför många politiska ledare har misslyckats med att kliva fram.

Idag står vår värld vid ett vägskäl, med två vägar framför oss som kommer att ha en direkt inverkan på din framtid. Den första leder till en framtid med obeveklig temperaturökning, dödlig torka och hungersnöd, smältande glaciärer och stigande hav. Samhällen härjade och raderade av översvämningar och skogsbränder. Utrotning och förlust av biologisk mångfald i en episk skala. Kort sagt, en väg av förstörelse.

Den andra vägen leder till det arv du förtjänar: andningsbar luft, bättre hälsa, hållbara livsmedelssystem, rent vatten och robusta, cirkulära ekonomier. En framtid som drivs av förnybar energi och gröna jobb av hög kvalitet.

Jag är fast besluten att mänskligheten måste följa denna andra väg. Vi har den information vi behöver. Vi har verktygen och tekniken.  Vad vi behöver är den politiska viljan att skapa en fredspakt med naturen och förändra hur vi odlar mat, använder mark, bränsletransporter och kraftekonomier. Rika länder måste hjälpa mindre rika att minska koldioxidutsläppen och göra enorma investeringar i förnybar energi och skydd av utsatta samhällen.

Naturligtvis, även om vi vidtar alla dessa åtgärder, kommer vårt klimat fortfarande vara förändrat på ett dramatiskt sätt när du föds. Men vi kan begränsa skadorna och ge varje land och samhälle möjligheter att anpassa sig och bli mer motståndskraftiga. En framtid med endast endast 1,5 ° C av global uppvärmning kanske inte levererar oss till klimathimlen, men det kommer att rädda oss från klimathelvetet.

Så vilken väg tog min generation?

Mitt kära barnbarnsbarn, när du öppnar detta brev kommer du att ha ditt svar. Du kommer att veta om vi lyckades eller misslyckades i vår kamp för er framtid.

Du är årtionden från födseln, men jag hör dig redan. Den centrala frågan från dig och hela mänskligheten både hemsöker och motiverar mig. ”Vad gjorde du för att rädda vår planet och vår framtid när du hade chansen?” Jag kommer inte att ge efter när det gäller att se till att min generation svarar på den viktiga kallelsen. Jag kommer att stå för klimatåtgärder. Klimaträttvisa. Och den bättre, fredligare och mer hållbara värld du och alla generationer förtjänar.”

Så skrev alltså FN-chefen? Hur skulle du skriva? Hur skulle jag skriva? Vad säger vi redan nu till de barn och barnbarn som redan är födda?  Inte många av oss har samma makt som FN-chefen men som alltid gäller det att ingen kan göra allt men alla kan göra något. Och att skriva ett brev till kommande generationer kan vi alla göra. Om du vill tar jag emot en kopia😊

Gudrun