Det är helt orimligt att det skiljer flera tusenlappar i månaden i lön efter en gymnasieexamen vid fordonstekniska linjen och en examen vid vårdlinjen. Löneskillnaderna  mellan vården och verkstan, mellan tjänstesektorns ICA och IT och mellan akademikernas socionomen och ekonomen är den största löneskillnaden vi har i Sverige.

– Under ett arbetsliv på 40 år blir det minus 1,2 miljoner kronor för en enskild kvinna, räknat på heltid. Tar vi den faktiska skillnaden, med deltid, blir det minus 3,6 miljoner. Massor med pengar! Det påverkar alla socialförsäkringar – a-kassa, sjukförsäkring, föräldraförsäkring och i slutändan pensionen!

– Vi har ett pensionssystem som producerar fattigpensionärer på löpande band, där en majoritet är kvinnor. Detta administreras av en regering som kallar sig feministisk. Rekord i hyckleri!

– Höj garantipensionen, skrota PPM- systemet, stärk den allmänna pensionen, använd pensionsfonderna till grön omställning och hållbar utveckling!

– riksdagspartierna har låst in sig i en pensionsarbetsgruppen och vägrar flytta ett kommatecken med mindre än att de är överens. Det är värre än i Vatikanen. Där kommer det i alla fall ut lite vit rök efter ett tag. Här kommer ingenting! Därför måste arbetsgruppen uppläsas och pensionerna diskuteras i vanlig demokratisk och öppen ordning!

– Sänk arbetstiden i stället för skatten! Vi lever inte för att arbeta, vi arbetar för att leva. Vi ska ha rätt till arbete och tid att leva. Fler kommer att orka mer, det blir färre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet.

– vi vill ha kortare arbetstid, trygga anställningar och rättvisa löner !

Feministbrev 219 – Kriget mot klimatet

Jag tror att vi är många som är glada över att klimatet kom högt upp på den politiska dagordningen i EU-valet. I alla fall i Norden. Samtidigt finns det en fråga som helt saknas i diskussionen. Krigets klimatpåverkan. Skogar brinner, oljeanläggningar sprängs och mängder av stål och betong befäster hundratals mil av frontlinjer.

Rysslands krig i Ukraina orsakar utsläpp motsvarande 90 miljoner bensinbilar om året, enligt en ny rapport från Initiative on GHG Accounting of War (IGGAW), som bland annat finansieras av den svenska regeringen. Militärfordon spyr ut smutsiga avgaser, skogar står i lågor och frontlinjen säkras med klimatbovarna stål och cement. Attacker mot bränsledepåer leder till extra utsläpp när de börjar brinna, dock inte i närheten av den mängd metan som läckte ut till följd av sabotaget av gasledningen Nord Stream. Därtill har Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina tvingat flyg att ta omvägar och miljoner människor att lämna sina hem.

Sammantaget genererade de två första åren av det ryska invasionskriget omkring 175 miljoner ton koldioxidekvivalenter i utsläpp, enligt rapporten.  Uträkningarna bygger bland annat på satellitdata, statlig information, vetenskapliga studier och intervjuer med experter. Och det är alltså inte bara direkta stridshandlingar som ingår, utan också krigets konsekvenser i vidare bemärkelse

– Klimatavtrycket från kriget och den ryska aggressionen är omfattande, säger huvudförfattaren till rapporten, Lennard de Klerk till TT. – Det motsvarar ungefär de årliga utsläppen från ett industriland som Nederländerna eller 90 miljoner bensinbilar. Ryssland skadar Ukraina men också vårt klimat globalt.

I grova drag beräknas lite mindre än en tredjedel av utsläppen komma från den militära aktiviteten, i synnerhet ryska och ukrainska styrkors användning av klimatskadliga fossila bränslen. Ungefär lika stor andel tillskrivs de enorma mängder stål och betong som behövs nu men framförallt i framtiden för att bygga upp ett Ukraina som delvis ligger i ruiner.

Ukraina är ett av få länder som har kriminaliserat ekocid, i Ukrainas lagstiftning definierat som massförstörelse av flora och fauna, förgiftning av luft- eller vattenresurser och andra handlingar som kan orsaka miljömässig katastrof. Ukraina kan komma att bli det första landet där krigsbrott mot miljön, och även storskaliga miljöskador som en sidoeffekt av krigföringen, kan leda till brottsåtal i nationell och internationell domstol.

I Sverige finns det inte ens en skyldighet för det militära försvaret att redovisa sina utsläpp.  De som inte bara vill ha fred PÅ jorden utan också fred MED jorden måste våga ställa frågan om krigets klimatpåverkan och reagera mot den fullständigt hysteriska militära upprustning som nu pågår, också i Sverige. Tyvärr har jag hittills inte sett något politiskt parti våga ta i frågan trots att vi just nu lever i en global upprustning som slår rekord och som konsekvent blockerar nödvändig klimatpoliti.

Gudrun