Publicerat

page  1  of  42

Krig ses märkligt nog fortfarande som en rationell form av våld. Det synsättet genomsyrar alla patriarkala samhällen och återverkar på synen på manlighet och makt.

Feminismen förnyar politiken – Med kärleken som drivkraft!

Feminismen är en frihetsrörelse som kopplar ihop individens frihet med den strukturella samhällskritiken.

När nationalismen går framåt måste vi våga höja blicken och beskriva ett samhälle som tar jämställdhet och hållbarhet på allvar och som ständigt stärker respekten för mänskliga rättigheter!

Namn, kön eller utseende ska inte avgöra om du får jobb eller inte, vilken lön du får eller vilka anställningsvillkor du får.

Säkerhet genom öppna gränser, stärkt asylrätt och militär nedrustning.