Världen behöver feminism!
Vad som står på spel idag är inte bara en fråga om ekonomisk rättvisa, utan även en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar värld, där mänskliga rättigheter, mänsklig säkerhet och klimatmål respekteras. Nationalism, sexism och militarism går hand i hand och motverkar en sådan nödvändig omställning. Nationalism vilseleder dessutom, genom att peka ut ”de andra” som orsaken till alla samhällets problem. Därför är nationalismen feminismens mest tydliga ideologiska motpol.
Skapa trygga vägar för asylsökande till Sverige
- öppna konsulat och beskickningar för asylsökande och utfärda humanitära visum!
Montera ner militarismen!
Nej till Nato!
Militarism måste bytas mot mänsklig säkerhet. Aldrig tidigare har så många varit på flykt. Människor flyr undan väpnat våld. Regeringen borde stoppa vapenexporten och arbeta för avväpning av internationella konflikter. Feminism är antimilitarism.
En del blir sjuka av arbetslöshet, andra för att de jobbar för mycket.
Ständig materiell tillväxt och stadigt ökande konsumtion ger klimatproblem. Arbetstidsförkortning har aldrig varit så relevant som idag.
Lön efter kön borde tillhöra historien.
Den "svenska modellen", med industrin som löneledare, måste moderniseras.

Publicerat

Homeparty i Kärrtorp

Feminismen förnyar politiken – Med kärleken som drivkraft!

Feminismen är en frihetsrörelse som kopplar ihop individens frihet med den strukturella samhällskritiken.

När nationalismen går framåt måste vi våga höja blicken och beskriva ett samhälle som tar jämställdhet och hållbarhet på allvar och som ständigt stärker respekten för mänskliga rättigheter!

Namn, kön eller utseende ska inte avgöra om du får jobb eller inte, vilken lön du får eller vilka anställningsvillkor du får.

Säkerhet genom öppna gränser, stärkt asylrätt och militär nedrustning.

Vi är många orädda som vill ha våra orädda politiker tillbaka!

Interview in English

Start typing and press Enter to search