Här kan du läsa Feministbreven och anmäla ditt intresse för prenumeration.

År 2003 skrev jag att feminismen inte ryms i riksdagens  politiska partier. Jag ville sätta fart på det feministiska förändringsarbetet. Jag lämnade mitt dåvarande parti, Vänsterpartiet, och satt kvar i riksdagen som politisk vilde. Jag hade ett behov av att kommunicera med mina väljare och meddelade i mitt första ”Feministbrev” att jag gav mitt mandat till den feministiska rörelsen. De samtal som då började, med feminister med olika bakgrund och erfarenheter, blev så småningom grunden för bildandet av Feministiskt initiativ.

Då, år 2003,  utförde kvinnor fortfarande merparten av det obetalda arbetet i hemmet, 99,6% av börsföretagens verkställande direktörer var män, löneskillnaderna mellan könen minskade inte, män stod endast för 14% av uttaget av föräldraförsäkringen och andelen kvinnor med osäkra anställningsförhållanden ökade.

Nu skriver vi år 2014 och problemen är i princip de samma. Mäns uttag av föräldraförsäkringen har visserligen  ökat något, till 25%, men när barnet är under 2 år ligger uttaget bara på 17%. Kvinnors andel av mäns löner var år 2004 84%. År 2014 är motsvarande siffra 86%. Om vi fortsätter i samma takt får vi rättvisa löner år 2158, enligt Statistiska centralbyråns uträkning.

Feministbreven handlar inte specifikt om Feministiskt initiativ utan är snarare en kontinuerlig betraktelse av tillståndet i samhället, med genusglasögonen fast förankrade på näsan. En samtids-och nutidshistoria. En samhällskunskap som har som syfte att öka medvetenheten och ge underlag för handling.

Välkommen att prenumerera. 

boken

De 100 första breven finns samlade i den här boken.

Boken kan beställas här i Feministiskt Initiativs Webbutik.

Prenumerera här

Prenumerera på feministbreven

Arkiv

Start typing and press Enter to search