Det är helt orimligt att det skiljer flera tusenlappar i månaden i lön efter en gymnasieexamen vid fordonstekniska linjen och en examen vid vårdlinjen. Löneskillnaderna  mellan vården och verkstan, mellan tjänstesektorns ICA och IT och mellan akademikernas socionomen och ekonomen är den största löneskillnaden vi har i Sverige.

– Under ett arbetsliv på 40 år blir det minus 1,2 miljoner kronor för en enskild kvinna, räknat på heltid. Tar vi den faktiska skillnaden, med deltid, blir det minus 3,6 miljoner. Massor med pengar! Det påverkar alla socialförsäkringar – a-kassa, sjukförsäkring, föräldraförsäkring och i slutändan pensionen!

– Vi har ett pensionssystem som producerar fattigpensionärer på löpande band, där en majoritet är kvinnor. Detta administreras av en regering som kallar sig feministisk. Rekord i hyckleri!

– Höj garantipensionen, skrota PPM- systemet, stärk den allmänna pensionen, använd pensionsfonderna till grön omställning och hållbar utveckling!

– riksdagspartierna har låst in sig i en pensionsarbetsgruppen och vägrar flytta ett kommatecken med mindre än att de är överens. Det är värre än i Vatikanen. Där kommer det i alla fall ut lite vit rök efter ett tag. Här kommer ingenting! Därför måste arbetsgruppen uppläsas och pensionerna diskuteras i vanlig demokratisk och öppen ordning!

– Sänk arbetstiden i stället för skatten! Vi lever inte för att arbeta, vi arbetar för att leva. Vi ska ha rätt till arbete och tid att leva. Fler kommer att orka mer, det blir färre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet.

– vi vill ha kortare arbetstid, trygga anställningar och rättvisa löner !

Pressmeddelande – Allians för klimatet presenterar krav 2021-10-04

Det behövs en ny politisk allians för klimatet. Idag presenterar ett nätverk 15 tunga krav på ansvariga politiker. Och näringsliv. Man menar att klimatfrågan inte kan reduceras till en höger- eller vänsterfråga. Krisen kräver akuta, skarpa och långtgående politiska åtgärder, på alla nivåer.

– Nu behövs det en genomgripande systemförändring. Vi kräver att politikens organisering ändras, att vi monterar ner stuprören och att ekonomin underordnas hållbarhetsmålen.

Bakom nätverket står bland annat en bredd av tidigare toppolitiker som Gudrun Schyman, Anders Wijkman men även tidigare ärkebiskopen KG Hammar  samt representanter från forskningen, finansvärlden, kultursektorn och den idéburna sektorn.

– Det är hög tid att skapa en allians över åsiktsgränser, trosbekännelser och språkbarriärer, skriver företrädarna på DN-debatt idag.https://www.dn.se/debatt/

Gruppen menar att den nuvarande utformningen av politik och ekonomi inte förmår att i tid garantera den omställning som krävs och att det behövs både snabba och stora förändringar av finanssektorn, energiproduktionen, industrin, transporterna, byggandet samt inom  jord- och skogsbruk. Även offentliga förvaltningar, på nationell och lokal nivå , måste övergå till ett mer långsiktigt, strategiskt tänkande och förbereda sig för katastrofhantering.

Här är 15 områden med krav till  Sveriges politiker och företagsledare:

 1. Skärp klimatmålen
 2. Bryt kortsiktighetens förbannelse i ekonomin
 3. Påskynda elektrifieringen
 4. Öka antalet kolsänkor
 5. Börja mäta rätt saker
 6.   Utnyttja nya, omvälvande tekniker
 7.   Satsa på skatteväxling
 8.   Driv på för ökad resurseffektivitet och en cirkulär ekonomi
 9. Gör finansmarknaden grön
 10. Fördjupa demokratin med kunskap och engagemang
 11. Verka för rättvis omställning
 12. Minska konsumtionens klimatpåverkan
 13. Öka tempot i EU:s klimatomställning
 14. Stöd en internationell konvention mot Ecocid
 15. Öka klimatstödet till fattiga länder

 

Läs en utförligare beskrivning av punkterna här: https://www.dn.se/debatt/ och på www.klimatalliansen.nu.

 

 

 Undertecknarna av artikeln representerar en bredd av såväl  politiska inriktningar som olika samhällssektorer:

Gudrun Schyman,  kommunpolitiker, tidigare partiordförande;

Anders Wijkman, hedersordförande Club of Rome;

Kristina Persson, grundare av Global Utmaning, tidigare statsråd;

KG Hammar, ärkebiskop emeritus;

Awad Olwan, Iman;

Parul Sharma, människorättsjurist;

Stefan Edman, biolog, författare;

Anna Sundström, generalsekreterare Olof Palmes internationella center

Sasja Beslik, internationellt verksam hållbarhetsekonom;

Mariam Jallow Tholozan, aktiv i Grönt Initiativ i Järva;

Linnea Henningsson, aktivist, aktiv i Partiet Vändpunkt, student;

William Grönlund, folkhögskollärare;

Mats Söderlund, författare, poet,

Thomas Hahn, docent i ekologisk ekonomi

Mikael Leyi, generalsekreterare, SOLIDAR & SOLIDAR Foundation, Bryssel

 

 

 

 

För mer information kontakta:

Gudrun Schyman  070-3439592

Anders Wijkman  070 6301052