Det är helt orimligt att det skiljer flera tusenlappar i månaden i lön efter en gymnasieexamen vid fordonstekniska linjen och en examen vid vårdlinjen. Löneskillnaderna  mellan vården och verkstan, mellan tjänstesektorns ICA och IT och mellan akademikernas socionomen och ekonomen är den största löneskillnaden vi har i Sverige.

– Under ett arbetsliv på 40 år blir det minus 1,2 miljoner kronor för en enskild kvinna, räknat på heltid. Tar vi den faktiska skillnaden, med deltid, blir det minus 3,6 miljoner. Massor med pengar! Det påverkar alla socialförsäkringar – a-kassa, sjukförsäkring, föräldraförsäkring och i slutändan pensionen!

– Vi har ett pensionssystem som producerar fattigpensionärer på löpande band, där en majoritet är kvinnor. Detta administreras av en regering som kallar sig feministisk. Rekord i hyckleri!

– Höj garantipensionen, skrota PPM- systemet, stärk den allmänna pensionen, använd pensionsfonderna till grön omställning och hållbar utveckling!

– riksdagspartierna har låst in sig i en pensionsarbetsgruppen och vägrar flytta ett kommatecken med mindre än att de är överens. Det är värre än i Vatikanen. Där kommer det i alla fall ut lite vit rök efter ett tag. Här kommer ingenting! Därför måste arbetsgruppen uppläsas och pensionerna diskuteras i vanlig demokratisk och öppen ordning!

– Sänk arbetstiden i stället för skatten! Vi lever inte för att arbeta, vi arbetar för att leva. Vi ska ha rätt till arbete och tid att leva. Fler kommer att orka mer, det blir färre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet.

– vi vill ha kortare arbetstid, trygga anställningar och rättvisa löner !

Feministbrev 184 – Sluta kriga!

(Texten har tidigare publicerats som ledare i ETC)

 

Sluta kriga!

 

Vi måste få ett slut på detta vansinne! Jag talar om kriget. Om militarismens totala dominans inom säkerhetspolitiken. Om den ökande upprustningen, i Sverige och i världen. Miljarderna rullar och det militärindustriella komplexet har kompletterats med ett arbetsmarknadspolitiskt. Inte minst i Sverige hurrar man redan på de orter som ska få nya regementen.  Det är upp-och-ned-vända världen!

 

Samtidigt – nu avslutas det internationella engagemanget, inkl. det svenska, i ett av de längsta och mest misslyckade krig som förts på senare tid. Det gäller kriget i Afghanistan. Nato och USA har varit där och Sverige har varit där. Länge. Nu är kriget slut, säger man. I alla fall för USA och i Sverige. Syftet när kriget började, för 20 år sedan, sades vara att bekämpa terroristerna. Det var efter terrorangreppen mot USA. 9/11. Kommer ni ihåg? Flygplanen som körde in i Twin Tower? Det finns inte en sekunds försvar för angreppen men president Buschs strategi, att bomba bort terrorister och ickedemokratiska regimer (efter Afghanistan följde Irak) kan knappast betecknas som något annat än ett katastrofalt misslyckande.  Utom för de gigantiska ekonomiska intressen som finns inom det militärindustriella komplexet.

Kriget sägs alltså vara slut men för vem? Knappast för Afghanistans befolkning. Där eskalerar nu våldet. De få ljuspunkter som finns – bl.a. skolor för flickor, fler kvinnor på universiteten, en fjärdedel av parlamentets ledamöter är kvinnor, mödravården har byggt ut och mödradödligheten har halverats de senaste 20 åren – allt detta äventyras nu av den pågående brutala utvecklingen. Helene Lackenbauer, Afghanistanexpert på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, beskriver den senaste utvecklingen som extremt allvarlig, men inte oväntad. Hon bedömer det som troligt att landet återigen tas över av talibanerna. Hon förutspår ödesdigra konsekvenser om historien upprepar sig och redan nu ökar antalet flyktingar. – Mycket av arbetet som har gjorts i Afghanistan de senaste 20 åren kommer att gå till spillo. Vi kan nästan vara säkra på en humanitär katastrof, menar hon. (DN 210801)

Syftet med kriget var alltså att bekämpa terrorism och Sveriges uppdrag var att upprätthålla säkerheten. Uppdraget har misslyckats totalt. Redan under våren 2017 publicerades en utvärdering av den svenska insatsen (https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2017/03/sou-201716/). Där framgick med all önskvärd tydlighet att trots enorma kostnader, 27,5 miljarder beräknade man då, och trots mänskliga uppoffringar så var den pågående insatsen ett gigantiskt misslyckande. Den svenska närvaron ansågs inte ha bidragit till att säkerhet upprätthållits och den hade inte heller, vilket var ett annat mål, byggt upp förmågan hos de afghanska säkerhetsstyrkorna. Däremot ansåg utredaren att Försvarsmakten utvecklat sin egen förmåga till samarbete, t.ex. med Nato. Och det är just det som försvarsminister Hultqvist lyfter fram när han kommenterar att Sverige nu drar sig ur. – Vi har lärt oss att samarbeta, säger han. Man tar sig för pannan! Sverige medverkade alltså i ett långdraget och för civilbefolkningen outhärdligt krig där rapport efter rapport visat att säkerhetsläget kraftigt har försämrats och där svenska Afghanistankommittén tidigt varnade för att glidningen från fredsfrämjande till aktivt krigförande, skulle leda i helt fel riktning. Vi har lärt oss att samarbeta, säger försvarsministern! Vad han inte säger är att det är ett samarbete som sedan fortsatt på svensk mark, möjligt genom Värdlandsavtal och ökat vapensamarbete med USA.

För Afghanistans befolkning är resultatet ett fortsatt och intensifierat krig och en trolig återgång till talibanstyre.  Människor flyr nu för sina liv och Europa, inte minst Sverige, stänger gränserna. Som om människor vore sopor – redo att dumpas i ett annat land mot betalning.

De flesta pekar på förhandlingslösningar som den enda utvägen. Efter förödda jordar och miljoner döda återstår alltid bara förhandlingsbordet. Det borde vara internationell lag på att börja där. Och stanna där. Tills konflikten är löst.

Gudrun Schyman