Det är helt orimligt att det skiljer flera tusenlappar i månaden i lön efter en gymnasieexamen vid fordonstekniska linjen och en examen vid vårdlinjen. Löneskillnaderna  mellan vården och verkstan, mellan tjänstesektorns ICA och IT och mellan akademikernas socionomen och ekonomen är den största löneskillnaden vi har i Sverige.

– Under ett arbetsliv på 40 år blir det minus 1,2 miljoner kronor för en enskild kvinna, räknat på heltid. Tar vi den faktiska skillnaden, med deltid, blir det minus 3,6 miljoner. Massor med pengar! Det påverkar alla socialförsäkringar – a-kassa, sjukförsäkring, föräldraförsäkring och i slutändan pensionen!

– Vi har ett pensionssystem som producerar fattigpensionärer på löpande band, där en majoritet är kvinnor. Detta administreras av en regering som kallar sig feministisk. Rekord i hyckleri!

– Höj garantipensionen, skrota PPM- systemet, stärk den allmänna pensionen, använd pensionsfonderna till grön omställning och hållbar utveckling!

– riksdagspartierna har låst in sig i en pensionsarbetsgruppen och vägrar flytta ett kommatecken med mindre än att de är överens. Det är värre än i Vatikanen. Där kommer det i alla fall ut lite vit rök efter ett tag. Här kommer ingenting! Därför måste arbetsgruppen uppläsas och pensionerna diskuteras i vanlig demokratisk och öppen ordning!

– Sänk arbetstiden i stället för skatten! Vi lever inte för att arbeta, vi arbetar för att leva. Vi ska ha rätt till arbete och tid att leva. Fler kommer att orka mer, det blir färre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet.

– vi vill ha kortare arbetstid, trygga anställningar och rättvisa löner !

Feministbrev 166 – Det är dina pengar och vårt jordklot det handlar om!

Jag tjatar på om pensionerna. Rapporterna om klimatkrisen duggar tätt. Nu senast kom en artikel, publicerad i tidskriften Bioscience, underskriven av 11 000 forskare från hela världen , också från Sverige, där bedömningen är att den globala uppvärmningen accelererar snabbare än de flesta forskarna hade räknat med. I rapporten står bland annat att utsläpp av växthusgaser ökar lavinartat med förödande effekter på jordens klimat.

 

Den klimataktivism som vi har riktat in oss på i nätverket Fria Pensionärer, https://www.facebook.com/Fria-Pension%C3%A4rer-380820512715207/

handlar om att vi ska se till att våra pensionspengar används i omställning i stället för att de plöjs ner i fossil och förstörande verksamhet. Här,  https://www.etc.se/klimat/ap-fonderna-gor-det-igen-15-miljarder-till-klimatvarstingar, finns en tydlig översikt över AP-fondernas innehav i de 20 företag som släppt ut mest sedan 1965. T.ex. har Första AP-fonden 346 milkoner kronor i brasilianska oljebolaget Petrobas, Andra AP-fonden placerar 50 miljoner i australisk-brittiska kolbrytaren BHP Billiton, Tredje AP-fonden 1072 miljoner i nederländska Royal Dutch Shell och Fjärde AP-fonden 857 miljoner i amerikanska ExxonMobil. Sjunde AP-fonden, som förvaltar det kapital i premiepensionssystemet där vi som inte valt hamnar, brukar kallas ”soff-fonden” ,  placerar 7,4 miljarder i bolag där Chevron, BP och Total har störst innehav.

Lägg till detta det privata pensionssparande som en del har. Vad döljer sig bakom vackra löften om hållbarhet och etiskt uppförande. Man måste ställa ganska många frågor, och följdfrågor, för att komma sanningen nära.

Och det är just det vi måste göra. Ställa frågor och följdfrågor, både till AP-fondernas företrädare och till den lokala banken där du ev. har eget pensionssparande.

Här kommer därför en steg- för- steg information till ett klimatsmart pensionssparande:

Pensionen består av tre delar och alla delar innehåller olika möjligheter att påverka. Börja med att skaffa en överblick av var ditt pensionssparande finns. Logga in med Bank-ID på minpension.se. Under ”Intjänad pension” samlas information som levereras av Pensionsmyndigheten, tjänstepensionsbolagen och bankerna. Har du inte möjlighet att logga in så beställer du tid på banken. När du vet var pengarna finns och under vilka former de förvaltas vet du också vilka möjligheter du har att påverka.

Den allmänna pensionen förvaltas av statens AP-fonder. Sparandet representerar det staten avsätter och motsvarar 18,5% av din pensionsgrundande inkomst. En del (2,5%) går till premiepensionen och resten till inkomstpensionen (16%). Premiepensionen kan du själv välja var den ska placeras. På pensionsmyndigheten.se kan man logga in med Bank-ID och titta och välja olika fonder. Eller tar du hjälp på banken. Du kann kryssa i olika krav du vill att fonden ska leva upp till, det går exempelvis att välja att den ska uppfylla miljöaspekter och etiska principer. Läs mer på klimatbytet.se.

Gör du inget val hamnar pengarna i sjunde AP-fonden (Såfa). Vill du veta hur de tänker kring hållbarhet, gå in på ap7.se eller ring 08-4122660 och fråga.

Den delen som hamnar i inkomstpensionen förvaltas av AP-fonderna 1, 2, 3, 4 och 6. Här kan du inte påverka genom val, däremot genom att fråga vad de gör för att investera så bra som möjligt. Ring eller skriv.

Exempel på frågor är:

-Vad har era investeringar för klimatpåverkan?

-Vilka är de största innehaven? Hur gör ni för att påverka dem?

– Hur tänker ni möta klimatmålen?

 

Här är samlade kontaktuppgifter:

Första AP-fonden, ap1.se, 08-56620200 eller info@ap1.se

Andra AP-fonden, ap2.se, 031-7042900 eller info@ap2.se

Tredje AP-fonden, ap3.se, 08-55517100 eller info@ap3.se

Fjärde AP-fonden, ap4.se, 08-7877500 eller info@ap4.se

Sjätte AP-fonden, ap6.se, 031-7411000 eller info@ap6.se

Så till Tjänstepensionen (eller pensionsförsäkringen som det också heter). Det är den del som arbetsgivaren betalar in till arbetstagarens pensionssparande. Hur mycket som avsätts beror på avtal, lön och ålder men sammanlagt förvaltar de stora pensionsbolagen tusentals miljarder kronor. Möjligheten att göra skillnad för klimatet är därför betydande. Som sparare kan man påverka dels genom egna val men också som kund. Men till skillnad från den allmänna pensionen och det privata sparandet är tjänstepensionen oftast spridd bland olika bolag och kan vara knepig att få grepp om.

Pengarna kan vara placerade i en traditionell försäkring och/eller en fondförsäkring. I den traditionella försäkringen förvaltas sparandet av pensionsbolaget – den har låg risk och låg avgift samt en garanti att pengarna som betalas in också betalas ut. I en fondförsäkring placeras pengarna i fonder, antingen av spararen själv eller av pensionsbolaget, beroende på vad du väljer. Fondförsäkringen har en högre risk och det finns inga garantier för att summan är den samma när den ska betalas ut som den var när den sattes in.

I många fall finns information om klimatpåverkan på fondernas och försäkringsbolagens hemsidor men ett utmärkt sätt att visa att du tycker frågan är viktig är genom att ringa och höra hur det ligger till.

Kontaktuppgifter till de stora pensionsbolagen:
Alecta, 020-782280
AMF, 0771-696320
Folksam, 0771-950950
KPA Pension, 020-650500
Kåpan Pensioner, 060-187585
Skandia, 0771-555506
SPP, 0771-533533

Det du kan du fråga ditt/dina pensionsbolag är exempelvis: -Vad har mitt sparande för klimatavtryck? -Hur tänker ni kring hållbarhet kopplat till era investeringar? -Hur kan jag som kund se vilken klimatpåverkan min tjänstepension har?

Om bolaget inte lever upp till dina förväntningar så kan du flytta sparkapitalet. Var frågvis och var envis. Det är dina pengar och vårt jordklot det handlar om!

Gudrun

  1. För dig som vill veta mer fortsätter Fria Pensionärers mötesturné f. Nästa stopp är i Malmö den 26 november: kl 18 på Biograf Panora, Friisgatan 19 D, Malmö. Sedan Stockholm den 11 december: kl 18 på ABF-huset, Sveavägen 41, 111 34 Stockholm.