Det är helt orimligt att det skiljer flera tusenlappar i månaden i lön efter en gymnasieexamen vid fordonstekniska linjen och en examen vid vårdlinjen. Löneskillnaderna  mellan vården och verkstan, mellan tjänstesektorns ICA och IT och mellan akademikernas socionomen och ekonomen är den största löneskillnaden vi har i Sverige.

– Under ett arbetsliv på 40 år blir det minus 1,2 miljoner kronor för en enskild kvinna, räknat på heltid. Tar vi den faktiska skillnaden, med deltid, blir det minus 3,6 miljoner. Massor med pengar! Det påverkar alla socialförsäkringar – a-kassa, sjukförsäkring, föräldraförsäkring och i slutändan pensionen!

– Vi har ett pensionssystem som producerar fattigpensionärer på löpande band, där en majoritet är kvinnor. Detta administreras av en regering som kallar sig feministisk. Rekord i hyckleri!

– Höj garantipensionen, skrota PPM- systemet, stärk den allmänna pensionen, använd pensionsfonderna till grön omställning och hållbar utveckling!

– riksdagspartierna har låst in sig i en pensionsarbetsgruppen och vägrar flytta ett kommatecken med mindre än att de är överens. Det är värre än i Vatikanen. Där kommer det i alla fall ut lite vit rök efter ett tag. Här kommer ingenting! Därför måste arbetsgruppen uppläsas och pensionerna diskuteras i vanlig demokratisk och öppen ordning!

– Sänk arbetstiden i stället för skatten! Vi lever inte för att arbeta, vi arbetar för att leva. Vi ska ha rätt till arbete och tid att leva. Fler kommer att orka mer, det blir färre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet.

– vi vill ha kortare arbetstid, trygga anställningar och rättvisa löner !

Feministbrev 162 – Att välja eller inte välja….

Att välja eller inte välja är fortfarande frågan för många. Det är 1 vecka kvar till EU-valet och många har ännu inte bestämt sig. Varken om de ska rösta eller på vilket parti de ska rösta. Därför handlar det här brevet om detta. Om varför det är viktigt att du röstar och förstås också ett tips om vilket parti du ska rösta på.

Runt 50% av alla röstberättigade i Sverige röstade i förra EU-valet, år 2014. I valet till riksdagen (+ landsting & kommuner) röstade nästan 90%. I de EU-medlemsländer som inte har röstplikt ligger valdeltagande på runt 35-40%, i några länder så lågt som 20%.

Jag har varit på valturné i drygt två veckor nu. Den absolut vanligaste förklaringen till varför en inte röstar är att det är för svårt att veta hur det fungerar. Vad skillnaden är mellan EU-parlamentet, EU-kommissionen, Ministerrådet, osv. För att inte tala om alla partigrupper och undergrupper med olika omöjliga förkortningar. Det är för mycket att sätta dig in i och det är för långt borta. Det finns en osäkerhet om hur det som sägs där berör mig här.

Mitt svar är att ställa en fråga. – Hur många av er vet hur många utskott det finns i Sveriges riksdag och vad de heter och har för ansvar? Hur många av er vet hur många departement som finns under regeringen och hur många vet skillnaden mellan departement och utskott? Hur många vet hur ett ärende/en politisk fråga vandrar från förslag till eventuell lag?

Ingen vet. Alla skrattar lite generat. Och då säger jag. – Just det, ni vet inte! Men ni röstar ändå! Eller hur? Och varför gör ni det då? Jo för att ni vill vara med och påverka vilka värderingar som ska styra samhällsutvecklingen framåt! Ni undersöker vilket parti som har mest lika värderingaroch åsikter som du själv och sedan röstar du. Och det är inte svårare när det gäller EU. Ingen behöver kunna hur Bryssel-byråkratin fungerar för att rösta. Strunta i den. Den får de folkvalda ta hand om. Lika lite som du behöver kunna hur riksdag och regering fungerar i detalj för att du ska rösta i riksdagsvalet, lika lite behöver du kunna det när du röstar i EU-valet. Låt värderingarna vägleda dig. Svårare än så är det inte!

Den senaste mandatperioden i EU har vi sett hur den politiska kartan har förändrats. Varje medlemsland har numera ett nationalistiskt/högerextremt/rasistiskt/traditionalistiskt/militaristiskt parti som har fått mellan 10-20% i de nationella valen. Och samma partier är också de mest klimatförnekande! Tidigare hade de här partierna, precis som SD i Sverige, parollen ”Ut ur EU!”. Följaktligen struntade många i att rösta. Nu har de bytt taktik. Nu mobiliserar de under ledning av Steve Bannon, tidigare kampanjledare för Trump, och uppmanar alla sina medlemmar och sympatisörer att verkligen gå och rösta. De vill bilda gemensam grupp i EU-parlamentet och på så sätt förändra = avdemokratisera Europa inifrån.

Både Polen och Ungern är tydliga exempel på hur samhället utvecklas under ledning av nationalistisk och högerextrem politik. Mänskliga rättigheter attackeras, civilsamhällets organisationer kriminaliseras, aborträtten försvinner, kvinnor sätts på piedestal som barnföderskor till nationen men berövas möjligheten till ekonomisk självständighet genom arbete. Flyktingar förvägras att söka asyl, taggtråden rullas ut längs gränserna, fria media förbjuds och rättsväsendet mister sin självständighet. Och det går fort. Därför – alla som vill stärka och utveckla demokratin och har rösträtt måste använda den!

Men vilket parti då? Flera partier har ju toppfrågor som inte har med EU att göra. T.ex. Moderaterna som vill att EU ska bygga mer kärnkraft. I alla mätningar och på alla rankinglistor som klimat- och miljöorganisationer, freds- och kvinnoorganisationer, facken, osv nu gör inför valet, finns det stadigt tre partier i toppen. Det är F!, V och MP.

Partierna har en hel del gemensamt men har olika ideologisk utgångspunkt. Det syns i politiken. MP har ibland klimat-kunskaper som är extraordinära. V:s paradgren är rättvisa och solidaritet. F! har med sin antirastiska feminism en helhetssyn som de andra ibland saknar. Särskilt syns det i analysen av och fördömande av våldet. Våldet i alla dess former. Från mäns våld mot kvinnor, våld i namn av heder och till det internationella våldet, i namn av försvar av nationen.

Våldets syfte är alltid detsamma. Det handlar om makt och kontroll som upprätthålls genom hot om våld och utlöst våld. Från den mest intima relationen och ut till de internationella slagfälten. F! synliggör hur våldets mekanismer, byggt på föreställningen om dominans, går igen i alla våra relationer och verksamheter. Inte minst i föreställningen om att vi ska vara ”Herrar över Jorden”. F! är följaktligen det enda antimilitaristiska partiet i den här treklövern. Det gäller i EU och det gäller i Sverige. F! är fredsrörelsens röst.

Inför den tydliga glidningen mot en mer nationalistiskt/traditionalistiskt/militaristisk politik som vi nu ser, både i Europa och Sverige, behöver vi höja blicken och fundera på hur vi bäst bygger motstånd. Min övertygelse är att de röd-grön-rosa partierna har mer som förenar än vad som skiljer och att det därför vore klokt att höja blicken, från partiegoismen och upp till ett mer strategiskt tänkande. Det görs redan i en del kommuner, t.ex. i Göteborg.

Vi behöver forma en radikal och progressiv politisk kraft som utifrån ett planetärt perspektiv arbetar för både jämställdhet, jämlikhet och hållbarhet. Vi kan börja nu. Enligt alla opinionsmätningar är V redan inne, likaså MP. Nu gäller det alltså att F! ska behålla sin plats. Kloka Vänsterpartister och konstruktiva Miljöpartister, kanske också en och annan radikal socialdemokrat, borde nu utnyttja möjligheten att stödrösta på F!.  Mitt tips är alltså – rösta röd-grön-rosa!

Gudrun

PS

Har du förtidsröstat och nu upptäcker att du skulle ha röstat på ett annat sätt så kan du ändra dig. Ta med röstkortet till din röstlokal så kan du rösta en gång till, på valdagen.