Det är helt orimligt att det skiljer flera tusenlappar i månaden i lön efter en gymnasieexamen vid fordonstekniska linjen och en examen vid vårdlinjen. Löneskillnaderna  mellan vården och verkstan, mellan tjänstesektorns ICA och IT och mellan akademikernas socionomen och ekonomen är den största löneskillnaden vi har i Sverige.

– Under ett arbetsliv på 40 år blir det minus 1,2 miljoner kronor för en enskild kvinna, räknat på heltid. Tar vi den faktiska skillnaden, med deltid, blir det minus 3,6 miljoner. Massor med pengar! Det påverkar alla socialförsäkringar – a-kassa, sjukförsäkring, föräldraförsäkring och i slutändan pensionen!

– Vi har ett pensionssystem som producerar fattigpensionärer på löpande band, där en majoritet är kvinnor. Detta administreras av en regering som kallar sig feministisk. Rekord i hyckleri!

– Höj garantipensionen, skrota PPM- systemet, stärk den allmänna pensionen, använd pensionsfonderna till grön omställning och hållbar utveckling!

– riksdagspartierna har låst in sig i en pensionsarbetsgruppen och vägrar flytta ett kommatecken med mindre än att de är överens. Det är värre än i Vatikanen. Där kommer det i alla fall ut lite vit rök efter ett tag. Här kommer ingenting! Därför måste arbetsgruppen uppläsas och pensionerna diskuteras i vanlig demokratisk och öppen ordning!

– Sänk arbetstiden i stället för skatten! Vi lever inte för att arbeta, vi arbetar för att leva. Vi ska ha rätt till arbete och tid att leva. Fler kommer att orka mer, det blir färre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet.

– vi vill ha kortare arbetstid, trygga anställningar och rättvisa löner !

Feministbrev 157 – Gott Nytt Aktivistiskt år!

Världen över går kvinnor i täten för människans och jordens rättigheter. Varför just kvinnor? För att kvinnor tjänar mindre, äger mindre och utför mer obetalt arbete.  En av tio utsätts för sexuella övergrepp innan de fyller tjugo. Enligt FN äger kvinnorna 12,8 procent av världens jordbruksmark, de tjänar i snitt 23 procent mindre än männen och internationella arbetsorganisationen ILO uppskattar att ungefär 740 miljoner kvinnor arbetar på en informell arbetsmarknad där de saknar juridiskt och socialt skydd. 

Kvinnor runt om i världen har erfarenheter som matproducenter. Kvinnorna står för en stor del av jordbruksarbetet, och för 45-80 procent av matproduktionen i utvecklingsländer.  Kvinnorna är i större utsträckning än männen direkt beroende av naturresurser från skogen och jordbruket, medan männen oftare lönearbetar. När vädret blir torrare och regnen kommer allt mer oregelbundet och oförutsägbart drabbas alla, men kvinnorna drabbas hårdast. Dessutom bor närmare hälften av jordens kvinnor i länder med mycket begränsad tillgång till abort och många saknar helt tillgång till moderna preventivmedel. Med dagens takt tar det 217 år innan världen uppnår ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män, bedömde World Economic Forum för ett år sedan.Allt fler protesterar nu, konstaterar Amnesty International i sin årliga rapport. . https://www.hbl.fi/artikel/amnestyrapport-en-av-tio-kvinnor-har-utsatts-for-sexuella-overgrepp-fore-de-fyller-tjugo/. Kvinnor tar täten för att kvinnor är mest utsatta och har minst att förlora.

Fler och fler ser sambandet mellan jämställdhet, jämlikhet och klimatmedvetenhet. Det är hoppfullt och det sker globalt. Det växer fram en insikt. Fakta vinner över förnekelse. Det går långsamt, det finns mäktigt motstånd, men det går. Kunskapen finns om att det varken går att konkurrera sig fram till rättvisaeller att exploatera sig fram till hållbarhet. Att det varken går att dominera sig fram till självständigheteller att ”välja” sig fram till trygghet. Och att det inte går att tiga sig fram till demokrati. Det går faktiskt inte.Alltså måste vi tänka om och ställa om och fördela om. Makt och pengar. Det är egentligen inte svårt att förstå. Det är motståndet mot förändringarna som är det svåra. 

Vi behöver regeringar som vågar föra en politik som säkrar klimatet, som förstår innebörden av hållbar välfärd och vi behöver politiker som ser all samhällsutveckling i ljuset av respekt för hållbarhet och globala mänskliga rättigheter. Vi behöver en feministisk helhetssyn, som svar på ökande konsumism, konservatism, nationalism, fascism och militarism. 

Den regering vi förmodligen snart får se i Sverige kommer inte att föra den politik som är nödvändig. Det betyder att civilsamhällets aktivism kommer att bli avgörande. Du och jag behöver bli ett samlat ”vi”. 

Gott Nytt Aktivistiskt År!

Gudrun