Det är helt orimligt att det skiljer flera tusenlappar i månaden i lön efter en gymnasieexamen vid fordonstekniska linjen och en examen vid vårdlinjen. Löneskillnaderna  mellan vården och verkstan, mellan tjänstesektorns ICA och IT och mellan akademikernas socionomen och ekonomen är den största löneskillnaden vi har i Sverige.

– Under ett arbetsliv på 40 år blir det minus 1,2 miljoner kronor för en enskild kvinna, räknat på heltid. Tar vi den faktiska skillnaden, med deltid, blir det minus 3,6 miljoner. Massor med pengar! Det påverkar alla socialförsäkringar – a-kassa, sjukförsäkring, föräldraförsäkring och i slutändan pensionen!

– Vi har ett pensionssystem som producerar fattigpensionärer på löpande band, där en majoritet är kvinnor. Detta administreras av en regering som kallar sig feministisk. Rekord i hyckleri!

– Höj garantipensionen, skrota PPM- systemet, stärk den allmänna pensionen, använd pensionsfonderna till grön omställning och hållbar utveckling!

– riksdagspartierna har låst in sig i en pensionsarbetsgruppen och vägrar flytta ett kommatecken med mindre än att de är överens. Det är värre än i Vatikanen. Där kommer det i alla fall ut lite vit rök efter ett tag. Här kommer ingenting! Därför måste arbetsgruppen uppläsas och pensionerna diskuteras i vanlig demokratisk och öppen ordning!

– Sänk arbetstiden i stället för skatten! Vi lever inte för att arbeta, vi arbetar för att leva. Vi ska ha rätt till arbete och tid att leva. Fler kommer att orka mer, det blir färre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet.

– vi vill ha kortare arbetstid, trygga anställningar och rättvisa löner !

Feministbrev 152 – Valet handlar om värderingar

Jag har varit på tre olika möten den här veckan. Ett arrangerade jag och i två var jag inbjuden att delta i en panel. Det första var på temat #metoo – vad händer sedan? Tyvärr ingen media där. Det andra var ett samtal om Mänsklig säkerhet i stället för Militarism, kan avlyssnas här: https://www.facebook.com/feministisktinitiativ/videos/1730822926972656/. Det tredje handlade om att redan nu börja opinionsbilda mot ev. gruvdrift på Österlen (http://www.nsk.se/2018/07/28/ett-orort-landskap/)

Det kan ju tyckas spretigt men det är det inte. Det hänger ihop. Den gemensamma nämnaren är ”säkerhet”. Mänsklig säkerhet. ”Mänsklig säkerhet är barnet som inte dog, smittan som aldrig spred sig, jobben som inte gick förlorade, en etnisk motsättning som inte exploderade i våld, en oliktänkande som inte tystades”.

 

Citatet illustrerar hur mänsklig säkerhet ryms inom det utvidgade säkerhetsbegrepp som lanserades i FN:s Human Development Report från 1994. Man talar om ekonomisk säkerhet, matsäkerhet, klimatsäkerhet, frihet från våld, både från stater, i samhället och i privatlivet.  Det handlar helt enkelt om rätten till ett värdigt liv.

 

Mänsklig säkerhet betyder att se sambandet mellan privat, nationell och internationell säkerhet och är därför en utmärkt utgångspunkt för en aktiv utrikespolitik syftande till fred och nedrustning. Men trots att regeringen talar om en feministisk utrikes- och säkerhetspolitik ligger de faktiska prioriteringarna, mätt i pengar, på en ökad militarisering av säkerheten och en i jämförelse minimal prioritering av mänsklig säkerhet som frihet från våld i vardagen eller beredskap för samhälleliga kriser och katastrofer.

 

Dagens situation med förändrat klimat och bränder som härjar har satt frågorna om samhällelig beredskap högt upp på dagordningen. Det är bra. Vi behöver tänka om och fördela om. Hur F! vill göra just detta finns att läsa här:https://feministisktinitiativ.se/feministiskt-initiativs-statsbudget-2018/

 

De tre olika möten som jag var på i veckan kan sammanfattas i att det handlar om de destruktiva konsekvenserna av föreställningen om dominans. Att vi länge agerat som om vi vore ”Herrar över jorden” i stället för att inse att vi är en del av. Att vi har organiserat samhället utifrån en idé om att män ska försvara kvinnor och barn och nationer med vapen hand. Att ekonomin har blivit mål i stället för medel. Dominans, exploatering, konkurrens, kontroll, hot om våld och utlöst våld. Denna eviga destruktiva patriarkala spiral som vi nu måste vrida så den får en helt annan riktning. Det är det valet handlar om. Vilka värderingar ska driva den omställning som är nödvändig?

 

Valet handlar om vilket samhälle vi vill se i framtiden. För oss själva och för kommande generationer. Vad skulle det annars handla om? Värderingar är ju det som är grunden för hur vi ser på de problem och de möjligheter som finns. Råkapitalism och egoism eller hållbar utveckling, ekonomisk trygghet och samhällelig solidaritet? Utgångspunkten för vilken ställning du tar ligger synen på människan. Har varje människa lika värde eller ska vi ha graderade rättigheter inom trånga nationsgränser? Hur du ställer dig får konsekvenser för alla andra politiska sakfrågor. Miljö- och klimatsituationen, förlossningsvården, förskolan, skolan, sjukvården, äldreomsorgen, rätten till bostad, kulturpolitiken, flykting- och asylpolitiken, osv. osv.

Det är värderingar som formar insikten om att alla människor är lika sårbara och sörjbara, att alla har rätt till oberoende samtidigt som vi är totalt beroende, både av varandra och av det jordklot vi är en del av.

Valrörelsen börjar nu. Jag hoppas vi ses!

Valturné!

Feministiskt initiativs val-kit presenteras på upptakt

Gudrun