Det är helt orimligt att det skiljer flera tusenlappar i månaden i lön efter en gymnasieexamen vid fordonstekniska linjen och en examen vid vårdlinjen. Löneskillnaderna  mellan vården och verkstan, mellan tjänstesektorns ICA och IT och mellan akademikernas socionomen och ekonomen är den största löneskillnaden vi har i Sverige.

– Under ett arbetsliv på 40 år blir det minus 1,2 miljoner kronor för en enskild kvinna, räknat på heltid. Tar vi den faktiska skillnaden, med deltid, blir det minus 3,6 miljoner. Massor med pengar! Det påverkar alla socialförsäkringar – a-kassa, sjukförsäkring, föräldraförsäkring och i slutändan pensionen!

– Vi har ett pensionssystem som producerar fattigpensionärer på löpande band, där en majoritet är kvinnor. Detta administreras av en regering som kallar sig feministisk. Rekord i hyckleri!

– Höj garantipensionen, skrota PPM- systemet, stärk den allmänna pensionen, använd pensionsfonderna till grön omställning och hållbar utveckling!

– riksdagspartierna har låst in sig i en pensionsarbetsgruppen och vägrar flytta ett kommatecken med mindre än att de är överens. Det är värre än i Vatikanen. Där kommer det i alla fall ut lite vit rök efter ett tag. Här kommer ingenting! Därför måste arbetsgruppen uppläsas och pensionerna diskuteras i vanlig demokratisk och öppen ordning!

– Sänk arbetstiden i stället för skatten! Vi lever inte för att arbeta, vi arbetar för att leva. Vi ska ha rätt till arbete och tid att leva. Fler kommer att orka mer, det blir färre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet.

– vi vill ha kortare arbetstid, trygga anställningar och rättvisa löner !

Feministbrev 140, Gärna en blomma på Mors Dag men först en rättvis pension!

På söndag är det Mors Dag. Vad är då lämpligare än att starta ett upprop för rättvisa pensioner?

Dagens pensionssystem är fullständigt groteskt. Det permanentar varje orättvisa under din livstid in i ålderdomen. Har du haft låg lön får du låg pension, har du haft deltid får du låg pension, har du varit sjuk får du låg pension, har du varit arbetslös får du låg pension. Har du inte hunnit bo här i 40 år får du låg pensionen. Kort sagt – har du inte haft ett fast heltidsjobb med hög lön, kollektivavtal och arbetsgivare som betalar in tjänstepension så får du låg pension. (mer info här: http://feministisktinitiativ.se/pensionsrapporten/)

Dagens pensionssystem konstruerade i mitten på 90-talet. Det gamla ATP-systemet ansågs för dyrt och målet var att skapa ett nytt långsiktigt hållbart system, med ”raka rör mellan lön och pension”. Alla partier skulle vara med för att garantera långsiktigheten. Jag var partiledare för Vänsterpartiet vid den här tiden och vi hoppade av när vi såg vartåt det barkade. Det stod helt klart att det här nya systemet särskilt skulle missgynna kvinnor eftersom många har låg lön, ofrivillig deltid och otrygga anställningar. Alla höll med om det men sköt ifrån sig problemet med att lönebildning sköts i andra forum. Pensionsgruppen skulle skapa ett pensionssystem. Punkt och slut. Hållbart och könsneutralt. Att verkligheten, – arbetsmarknaden och lönerna – minsann inte var könsneutrala var alltså inte pensionsgruppens problem. Man menade t.o.m. att kvinnorna nu fått ett utmärkt verktyg för att kräva högre löner eftersom pensionen annars skulle bli så låg!

Det var ingen hejd på cynismen men det var inte nog med det. Arbetsgruppen beslutade också att man inte får göra några ändringar i systemet med mindre än att alla är överens. Det är alltså värre än i Vatikanen! Där kommer det i alla fall ut vit rök ibland. Här kommer det inget.

Trots massiv kritik och massor med fakta som visar att systemet spottar ut fattigpensionärerer på löpande bad, där en överväldigande majoritet är kvinnor, trots att storleken på pensionen kommer att sjunka i takt med stigande ålder, trots att andelen otrygga jobb utan pensionsinbetalningar ökar, trots att en växande andel medborgare inte hinner arbeta i 40 år, trots en stigande kör av protester så är det knäpp tyst från pensionsarbetsgruppen. Ansvarig minister, Annika Strandhäll, tycker det ska bli lättare för makar att föra över pensionspoäng till varandra. I klartext – män med hög lön ska föra över till kvinnor med låg lön. Den feministiska regeringen menar på fullt allvar att vi ska ha ett pensionssystem som gör kvinnor ekonomiskt beroende av män! Helt på tvärs med det av riksdagen beslutade jämställdhetsmålet – att vi, oavsett om vi är kvinnor eller män, ska vara ekonomiskt oberoende i livet och livet ut, alltså ha rättvisa löner och pensioner!

Nu behöver vi höja rösten tillsammans! På söndag, på Mors Dag, startar Feministiskt initiativ en kampanj som ska pågå till nästa Mors Dag, år 2018. Vi startar en namninsamling där vi kräver att pensionsöverenskommelsen rivs upp och att pensionsarbetsgruppen löser upp sig och kommer ut i en demokratisk diskussion om hur ett nytt hållbart pensionssystem skulle kunna se ut.

Skriv på här http://pensionsuppropet.se/ och sprid!

Gärna en blomma på Mors Dag men först en rättvis pension!

Gudrun