Det är helt orimligt att det skiljer flera tusenlappar i månaden i lön efter en gymnasieexamen vid fordonstekniska linjen och en examen vid vårdlinjen. Löneskillnaderna  mellan vården och verkstan, mellan tjänstesektorns ICA och IT och mellan akademikernas socionomen och ekonomen är den största löneskillnaden vi har i Sverige.

– Under ett arbetsliv på 40 år blir det minus 1,2 miljoner kronor för en enskild kvinna, räknat på heltid. Tar vi den faktiska skillnaden, med deltid, blir det minus 3,6 miljoner. Massor med pengar! Det påverkar alla socialförsäkringar – a-kassa, sjukförsäkring, föräldraförsäkring och i slutändan pensionen!

– Vi har ett pensionssystem som producerar fattigpensionärer på löpande band, där en majoritet är kvinnor. Detta administreras av en regering som kallar sig feministisk. Rekord i hyckleri!

– Höj garantipensionen, skrota PPM- systemet, stärk den allmänna pensionen, använd pensionsfonderna till grön omställning och hållbar utveckling!

– riksdagspartierna har låst in sig i en pensionsarbetsgruppen och vägrar flytta ett kommatecken med mindre än att de är överens. Det är värre än i Vatikanen. Där kommer det i alla fall ut lite vit rök efter ett tag. Här kommer ingenting! Därför måste arbetsgruppen uppläsas och pensionerna diskuteras i vanlig demokratisk och öppen ordning!

– Sänk arbetstiden i stället för skatten! Vi lever inte för att arbeta, vi arbetar för att leva. Vi ska ha rätt till arbete och tid att leva. Fler kommer att orka mer, det blir färre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet.

– vi vill ha kortare arbetstid, trygga anställningar och rättvisa löner !

Feministbrev 107 – I valet och EU-kvalet

En del av oss  har fallenhet för att arbeta långsiktigt och i sinom tid får vi skörda. Just nu är det så med Feministiskt initiativ. Det började för 10 år sedan och nu står mitt uppe i ett kraftfullt feministiskt genombrott som kommer att manifesteras i de kommande två valen. Det blir ett demokratigenombrott som kommer att gå till historien. En nödvändig handling. När politiska krafter som vill begränsa demokratin och försvaga mänskliga rättigheter får ökat stöd, i Europa och i Sverige, måste det formas en motkraft – ett parti som vill vidga politikens innehåll, stärka mänskliga rättigheter och vitalisera demokratin. Det händer NU och det är ett uttryck för vår vilja att vara skapande människor. Vi deltar på olika sätt. Skärmavbild 2014-04-28 kl. 09.12.37En del av oss finns på den CD som just släppts (F!:s valskiva, finns att köpa i webb-shopen, http://butik.feministisktinitiativ.se) En  del av oss finns på de ständigt pågående homepartyna.

Det är min absoluta övertygelse att vi alla i grunden vill vara med och skapa. På våra olika sätt, med våra olika förmågor och talanger. Vi vill vara en del av. Vi vill höra till. Vi har som människor en längtan till detta större. Vi vill beröra och vill vill beröras. Vi söker intryck och uttryck. Vi har förmågan att föreställa oss det som ännu inte är. Vi kan förenas i hopp och kärlek. Det är det stora i att vara människa och det är det som driver utvecklingen framåt.

Det är inte helt enkelt att se EU som en del i detta, i det visionära, i det långsiktiga. Åndå finns det där, som en påminnelse om att det går att tänka samarbete i stället för konflikt och krig, och som en arena för politik och påverkan. Det är tudelat. Självklart är samarbete bra men när det sker på bekostnad av att många människor ställs utanför möjligheten till delaktighet i besluten får det t.o.m. motsatt effekt. När fascismen och nationalismen växer i Europa är det (också) ett resultat av att EU:s överstatlighet urholkar demokratin. När det i praktiken är den europeiska centralbanken som avsätter och tillsätter folkvalda presidenter (Italien, Grekland) faller medborgarnas respekt för representanterna i Bryssel. Överstatlighet och centralism har från första början varit EU-byggets svaghet och det har inte blivit bättre. Visserligen har det folkvalda parlamentet numera en något större del i det politiska beslutsfattanden men det kompenserar inte på långa vägar det faktum att en stor del av lagstiftningen numera sker i Bryssel och först i efterhand i den svenska riksdagen.

Samtidigt – det behövs samarbete. Gränsöverskridande problem kräver gränsöverskridande samarbete. Det kan naturligtvis ske på många olika sätt. Efter att resultatet av folkomröstningen om EU-medlemskapet visade att en majoritet ville vara med så är vi där. Och då ska också vi som röstade nej och som fortfarande är kritiska vara där. Bl.a. för att föra fram kritiken. Men också för att vara konstruktiva.

Vi ska bejaka fri rörlighet och arbeta ihärdigt för att det också ska gälla människor. Det är en absurd situation att varor, tjänster och kapital ges fri rörlighet inom EU men inte människor! Var är respekten för varje människas värde när det t.ex. gäller romer?!? Fråga Soraya Post, själv rom och första namn på F!:s EU-lista.

Vi ska utveckla den fredstanke som många menar var grunden till hela EU-bygget och vi ska kräva att den också ska gälla i förhållande till övriga världen. Det betyder skarp kritik mot EU allt mer militäriserade säkerhetspolitik och krav på utveckling av en internationell politik med demokrati, diplomati, bistånd och humanitära insatser som bärande element.

Vi ska arbeta för ett öppet Europa där mänskliga rättigheter, jämställdhet och social rättvisa står högst upp på agendan. Den nuvarande migrationspolitiken gör att människor från den rika delen av världen kan resa obehindrat samtidigt som flyktingar tvingas riskera sina liv för att komma till Europa. Stränga visumkrav befäster maktobalanser mellan stater och öppnar för exploatering av människor. Höjda murar och stängda gränser lägger grunden för ökad trafficking och en växande global sexindustri

Fred bygger vi genom fred. Säkerhet bygger vi genom frånvaro av våld och vapen. Nationalism hindrar vi genom internationalism. Öppna gränser är en förutsättning för öppna människor. Det gäller i alla våra relationer. Från den mest intima till den samhälleliga och i de internationella relationerna. Vi vill vara en del av. Vi vill höra till. Vi har som människor en längtan till detta större. Vi vill beröra och vi vill beröras. Nu ska vi beröra samhället med våra tankar och idéer och med vår skapande kraft. Genom hela EU-valrörelsen och in i vallokalerna den 25 maj. På valvakan delar vi glädjen!

Gudrun

p.s.
hela F!:s EU-valplattform kan du läsa på http://feministisktinitiativ.se/eu-valsplattformen/