Det är helt orimligt att det skiljer flera tusenlappar i månaden i lön efter en gymnasieexamen vid fordonstekniska linjen och en examen vid vårdlinjen. Löneskillnaderna  mellan vården och verkstan, mellan tjänstesektorns ICA och IT och mellan akademikernas socionomen och ekonomen är den största löneskillnaden vi har i Sverige.

– Under ett arbetsliv på 40 år blir det minus 1,2 miljoner kronor för en enskild kvinna, räknat på heltid. Tar vi den faktiska skillnaden, med deltid, blir det minus 3,6 miljoner. Massor med pengar! Det påverkar alla socialförsäkringar – a-kassa, sjukförsäkring, föräldraförsäkring och i slutändan pensionen!

– Vi har ett pensionssystem som producerar fattigpensionärer på löpande band, där en majoritet är kvinnor. Detta administreras av en regering som kallar sig feministisk. Rekord i hyckleri!

– Höj garantipensionen, skrota PPM- systemet, stärk den allmänna pensionen, använd pensionsfonderna till grön omställning och hållbar utveckling!

– riksdagspartierna har låst in sig i en pensionsarbetsgruppen och vägrar flytta ett kommatecken med mindre än att de är överens. Det är värre än i Vatikanen. Där kommer det i alla fall ut lite vit rök efter ett tag. Här kommer ingenting! Därför måste arbetsgruppen uppläsas och pensionerna diskuteras i vanlig demokratisk och öppen ordning!

– Sänk arbetstiden i stället för skatten! Vi lever inte för att arbeta, vi arbetar för att leva. Vi ska ha rätt till arbete och tid att leva. Fler kommer att orka mer, det blir färre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet.

– vi vill ha kortare arbetstid, trygga anställningar och rättvisa löner !

Nytt feministiskt nätverk i Europa / New Feminist Network in Europe – pressmeddelande

Ett antal europeiska feministiska organisationer har den 30 november 2018 tagit beslut att bilda FUN Europe, Feminists United Network Europe, under parollen Europe Needs Feminism. Medlemmar i nätverket består av feministiska politiska partier och feministiska civilorganisationer från olika EU-länder. Nuvarande medlemmar är från Sverige, Danmark, Tyskland, Rumänien, Spanien, Finland, Polen och Italien. Medlemmarna kommer att stödja varandra och delta i gemensamma aktiviteter, bland annat inför EU-valet. Nu ska medlemmarna arbeta fram en gemensam politisk plattform att driva i EU-valet. Feministiskt initiativ från Sverige blev utsett till nätverkets koordinator.

– Nu organiserar vi feminister i Europa i ett nätverk där vi kommer att kunna agera snabbt och i många olika former, nu uppgraderar vi det internationella feministiska samarbetet. På rekordtid har vi formerat oss i detta nätverk och vi har redan ett antal aktiviteter som ska genomföras. Den första vi tog beslut om är en gemensam feministisk politisk plattform inför EU-valet som feminister i alla EU-länder kan ställa sig bakom, säger Feministiskt initiativs partiledare Gudrun Schyman.

– Idag skrev vi historia, vi bildade Feminists United Network, Europe. Feminismen har inga gränser och tillsammans kommer vi att ena våra krafter och utveckla en Europeisk feministisk agenda, säger Liva Dali från Feministiskt initiativ Danmark.

English version:

New Feminist Network in Europe

On the 30th of November, a number of European feminist organisations have decided to start FUN Europe, Feminists United Network Europe with the tagline Europe Needs Feminism. Members in the network are feminist NGOs and political parties from the EU. Countries represented currently are Sweden, Denmark, Germany, Romania, Spain, Finland, Poland and Italy. The members will support each other by participating in joint activities as well as forming a common political platform for the EU elections. Feminist Initiative Sweden has been appointed coordinating member.

Feminist Initiative Sweden’s party leader, Gudrun Schyman, says “We are now organising feminists in Europe in a network where we will be able to act swiftly and in many forms, we are upgrading the international feminist collaboration. In record time, we have organised ourselves in this network and we have already agreed on a series of activities that will take place. The first we have agreed upon is to develop a common feminist political platform for the EU elections which all feminists in EU countries will be able to unite behind”.

Liv Dali from Feminist Initiative Denmark says “Today we wrote history; we created a Feminists United Network, Europe. Feminism does not have borders and together we will unite forces and develop an European feminist agenda!”

#EuropeNeedsFeminism #euval2019 #euval19

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vår ideologiska utgångspunkt är den antirasistiska feminismen. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden. Tillsammans vidgar vi demokratin med en genomgripande och sammanhängande politik mot alla former av diskriminering.