Det är helt orimligt att det skiljer flera tusenlappar i månaden i lön efter en gymnasieexamen vid fordonstekniska linjen och en examen vid vårdlinjen. Löneskillnaderna  mellan vården och verkstan, mellan tjänstesektorns ICA och IT och mellan akademikernas socionomen och ekonomen är den största löneskillnaden vi har i Sverige.

– Under ett arbetsliv på 40 år blir det minus 1,2 miljoner kronor för en enskild kvinna, räknat på heltid. Tar vi den faktiska skillnaden, med deltid, blir det minus 3,6 miljoner. Massor med pengar! Det påverkar alla socialförsäkringar – a-kassa, sjukförsäkring, föräldraförsäkring och i slutändan pensionen!

– Vi har ett pensionssystem som producerar fattigpensionärer på löpande band, där en majoritet är kvinnor. Detta administreras av en regering som kallar sig feministisk. Rekord i hyckleri!

– Höj garantipensionen, skrota PPM- systemet, stärk den allmänna pensionen, använd pensionsfonderna till grön omställning och hållbar utveckling!

– riksdagspartierna har låst in sig i en pensionsarbetsgruppen och vägrar flytta ett kommatecken med mindre än att de är överens. Det är värre än i Vatikanen. Där kommer det i alla fall ut lite vit rök efter ett tag. Här kommer ingenting! Därför måste arbetsgruppen uppläsas och pensionerna diskuteras i vanlig demokratisk och öppen ordning!

– Sänk arbetstiden i stället för skatten! Vi lever inte för att arbeta, vi arbetar för att leva. Vi ska ha rätt till arbete och tid att leva. Fler kommer att orka mer, det blir färre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet.

– vi vill ha kortare arbetstid, trygga anställningar och rättvisa löner !

F! har förslagen för en stärkt transvård

Antal personer som söker könsbekräftande vård har ökat lavinartat de senaste åren. Men de långa väntetiderna är förödande för gruppen transpersoner som ofta drabbas hårt av psykisk ohälsa. Feministiskt initiativ har förslagen för en förbättrad transvård.

– Transvården är inte behovsanpassad och skillnaderna är stora beroende på vart i landet du bor. Samtidigt ser vi att behovet av vård är större än någonsin, säger Cherry Batrapo, sjukvårdspolitisk talesperson för Feministiskt initiativ.

Bara i Stockholm är ökningen över 30 % bland de som söker transvård som vuxna. Bland gruppen unga är den siffran 100 %. Dessutom finns utredningsteam endast på sex orter i landet och några av dem tar bara emot personer som är över 18 år. Detta har sammantaget lett till ökade väntetider i vården, också bland de personer som redan har en remiss.

1 av 3 har försökt avsluta sitt liv eller tänker på det

– Bristen på geografisk tillgänglighet och de långa väntetiderna för transpersoner kan ge förödande konsekvenser. Det är en grupp i samhället som är hårt drabbad av psykisk ohälsa och många väljer att avsluta sina liv när samhället inte räcker till, säger Yolanda Bohm Ramirez, hbtq-politisk talesperson.

Folkhälsomyndigheten redovisar att var tredje transperson lever med tankar om suicid eller har försökt avsluta sitt liv.

– Med denna kunskap anser F! att transvården inte uppfyller kravet på att vara behovsanpassad och effektiv som är det utsatta målet för svensk sjukvård. Vi vill bland annat se att väntetiderna inom transvården kortas och att transvården i landet standardiseras, säger Cherry Batrapo.

Var och en har rätt att avgöra juridiskt kön

– Vi anser anser att alla har rätt att bestämma över sin egen kropp. Det innebär också att all transvård bör vara ett beslut mellan individen och dess läkare – inklusive underlivskirurgi. Dagens system där Socialstyrelsen tar besluten bör slopas, säger Yolanda Bohm Ramirez.

– Denna rättighet bör också följas av en rätt att själv avgöra sitt juridiska kön. Tvåkönsnormen är otillräcklig och den begränsar människor. F! vill att åldersgränsen för ändring av juridiskt kön avskaffas och även att ett tredje juridiskt kön införs. För att detta ska ske på rätt sätt krävs att valfrihet kring juridiskt kön redan är infört eller införs samtidigt, säger Björk Markström, riksdagskandidat för Feministiskt initiativ.

För att boka intervjuer eller för mer information:
kontakta Martina Fjellsson Draoui, pressansvarig, 0706 100 191