Det är helt orimligt att det skiljer flera tusenlappar i månaden i lön efter en gymnasieexamen vid fordonstekniska linjen och en examen vid vårdlinjen. Löneskillnaderna  mellan vården och verkstan, mellan tjänstesektorns ICA och IT och mellan akademikernas socionomen och ekonomen är den största löneskillnaden vi har i Sverige.

– Under ett arbetsliv på 40 år blir det minus 1,2 miljoner kronor för en enskild kvinna, räknat på heltid. Tar vi den faktiska skillnaden, med deltid, blir det minus 3,6 miljoner. Massor med pengar! Det påverkar alla socialförsäkringar – a-kassa, sjukförsäkring, föräldraförsäkring och i slutändan pensionen!

– Vi har ett pensionssystem som producerar fattigpensionärer på löpande band, där en majoritet är kvinnor. Detta administreras av en regering som kallar sig feministisk. Rekord i hyckleri!

– Höj garantipensionen, skrota PPM- systemet, stärk den allmänna pensionen, använd pensionsfonderna till grön omställning och hållbar utveckling!

– riksdagspartierna har låst in sig i en pensionsarbetsgruppen och vägrar flytta ett kommatecken med mindre än att de är överens. Det är värre än i Vatikanen. Där kommer det i alla fall ut lite vit rök efter ett tag. Här kommer ingenting! Därför måste arbetsgruppen uppläsas och pensionerna diskuteras i vanlig demokratisk och öppen ordning!

– Sänk arbetstiden i stället för skatten! Vi lever inte för att arbeta, vi arbetar för att leva. Vi ska ha rätt till arbete och tid att leva. Fler kommer att orka mer, det blir färre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet.

– vi vill ha kortare arbetstid, trygga anställningar och rättvisa löner !

Polisens beslut hotar demokratin – pressmeddelande

Feministiskt initiativ anser att polisens beslut att ge nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR) tillstånd att hålla torgmöte i Almedalen är ett hot mot demokratin. Partiet vill förbjuda rasistisk, nazistisk och fascistisk organisering i Sverige. Förra året bojkottade Feministiskt initiativ, eftersom arrangören Region Gotland då upplät plats och utrymme åt NMR. I år har NMR nekats att hyra mark och därför kommer Feministiskt initiativ att vara på plats.

– Polisen har gett tillstånd åt våldsbejakande extremister dömda för mord, dråp och andra våldsbrott att hålla torgmöte under Almedalsveckan. Vi vill att Sverige ska uppfylla sitt åtagande i enlighet med FN:s konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering och göra som Finland redan gjort, förbjuda rasistisk, nazistisk och fascistisk organisering, säger Gudrun Schyman, partiledare för Feministiskt initiativ.

Feministiskt initiativ vill att:
• Sveriges regering och riksdag ska uppfylla sina åtaganden genom att förbjuda nazistisk organisering.
• Polisen ska se över sina beslut om torgmöten så att de grundar sig i det Sverige åtagit sig i FN-konventionen om avskaffande av alla sorters rasdiskriminering och därmed säga nej till ansökan om torgmöten för nazistiska grupper.

– Vi är många idag som känner det sexistiska och rasistiska hatet, hotet och våldet inpå bara skinnet. Det tystar oss och det dödar det demokratiska samtalet. Konsekvenserna är förödande och påtagliga, för enskilda personer men också för ett samhälle där alla människor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter, säger Gita Nabavi, partiledare för Feministiskt initiativ.

FN:s konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering (CERD) instiftades redan 1965. Sverige ratificerade den 1972, men uppfyller inte sina åtagande och har vid ett flertal tillfällen fått kritik av FN:s rasdiskrimineringskommitté för detta.

För mer info: kontakta pressjouren 0706 100 191 eller press@feministisktinitiativ.se