Det är helt orimligt att det skiljer flera tusenlappar i månaden i lön efter en gymnasieexamen vid fordonstekniska linjen och en examen vid vårdlinjen. Löneskillnaderna  mellan vården och verkstan, mellan tjänstesektorns ICA och IT och mellan akademikernas socionomen och ekonomen är den största löneskillnaden vi har i Sverige.

– Under ett arbetsliv på 40 år blir det minus 1,2 miljoner kronor för en enskild kvinna, räknat på heltid. Tar vi den faktiska skillnaden, med deltid, blir det minus 3,6 miljoner. Massor med pengar! Det påverkar alla socialförsäkringar – a-kassa, sjukförsäkring, föräldraförsäkring och i slutändan pensionen!

– Vi har ett pensionssystem som producerar fattigpensionärer på löpande band, där en majoritet är kvinnor. Detta administreras av en regering som kallar sig feministisk. Rekord i hyckleri!

– Höj garantipensionen, skrota PPM- systemet, stärk den allmänna pensionen, använd pensionsfonderna till grön omställning och hållbar utveckling!

– riksdagspartierna har låst in sig i en pensionsarbetsgruppen och vägrar flytta ett kommatecken med mindre än att de är överens. Det är värre än i Vatikanen. Där kommer det i alla fall ut lite vit rök efter ett tag. Här kommer ingenting! Därför måste arbetsgruppen uppläsas och pensionerna diskuteras i vanlig demokratisk och öppen ordning!

– Sänk arbetstiden i stället för skatten! Vi lever inte för att arbeta, vi arbetar för att leva. Vi ska ha rätt till arbete och tid att leva. Fler kommer att orka mer, det blir färre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet.

– vi vill ha kortare arbetstid, trygga anställningar och rättvisa löner !

Fi Stockholm vill införa amerikansk modell mot skjutningar – pressmeddelande

De senaste årens skjutningar i Stockholm har skapat ett akut behov av nya lösningar mot vapenvåldet. Fi Stockholm vill införa den amerikanska modellen Group Violence Intervention under år 2019. En metod som drastiskt minskat antalet skjutningar i bl.a Boston och som nu är på gång att prövas i Malmö.

– Det är oacceptabelt att killar tar till våld och vapen och skapar otrygghet i hela deras område. I Boston lyckades man reducera dödsskjutningarna bland unga med 63%. Vi måste lära oss av hur andra städer arbetar. Resultaten av Group Violence Intervention visar att polisen inte ensamt klarar att få bukt med våldet. En organiserad form av samverkan är nödvändig. Metoden använder sig av så kallade ”call ins”, det vill säga att enskilda killar kallas in och att de samtidigt får träffa polisen, socialtjänsten, lokala företrädare från föreningar och familjen. Genom att alla delar av samhället sätter press på individen och samtidigt erbjuder vägar tillbaka till skola och jobb lyckas man sätta stopp för mer vapenvåld,  säger Anna Rantala Bonnier Gruppledare för Feministiskt initiativ i Stockholms stad.

Den rödgrönrosa majoriteten har under den senaste mandatperioden infört metoden MVP ”Mentorer i våldsprevention” i skolor i Stockholm. Tanken är sätta stopp för matchoideal och att killar ska lära sig att inte använda våld, varken i nära relationer eller i offentligheten. Under nästa mandatperiod vill Fi Stockholm införa modellen Group Violence Intervention som en mer akut åtgärd riktat mot killar som redan påbörjat en kriminell bana och använder vapen.

– Framgången för metoden bygger på kunskapen om att det är ett fåtal personer som står för det grova våldet och dessa personer skulle lämna det destruktiva livet om det vore möjligt utan att svika sina gängkamrater och att de samtidigt fick hjälp att bygga upp ett nytt liv. De flesta boende i drabbade områden tolererar inte våld, men lider både fysiskt och psykiskt av det våldet som ett fåtal personer står för, säger Anna Rantala Bonnier (Fi)