Det är helt orimligt att det skiljer flera tusenlappar i månaden i lön efter en gymnasieexamen vid fordonstekniska linjen och en examen vid vårdlinjen. Löneskillnaderna  mellan vården och verkstan, mellan tjänstesektorns ICA och IT och mellan akademikernas socionomen och ekonomen är den största löneskillnaden vi har i Sverige.

– Under ett arbetsliv på 40 år blir det minus 1,2 miljoner kronor för en enskild kvinna, räknat på heltid. Tar vi den faktiska skillnaden, med deltid, blir det minus 3,6 miljoner. Massor med pengar! Det påverkar alla socialförsäkringar – a-kassa, sjukförsäkring, föräldraförsäkring och i slutändan pensionen!

– Vi har ett pensionssystem som producerar fattigpensionärer på löpande band, där en majoritet är kvinnor. Detta administreras av en regering som kallar sig feministisk. Rekord i hyckleri!

– Höj garantipensionen, skrota PPM- systemet, stärk den allmänna pensionen, använd pensionsfonderna till grön omställning och hållbar utveckling!

– riksdagspartierna har låst in sig i en pensionsarbetsgruppen och vägrar flytta ett kommatecken med mindre än att de är överens. Det är värre än i Vatikanen. Där kommer det i alla fall ut lite vit rök efter ett tag. Här kommer ingenting! Därför måste arbetsgruppen uppläsas och pensionerna diskuteras i vanlig demokratisk och öppen ordning!

– Sänk arbetstiden i stället för skatten! Vi lever inte för att arbeta, vi arbetar för att leva. Vi ska ha rätt till arbete och tid att leva. Fler kommer att orka mer, det blir färre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet.

– vi vill ha kortare arbetstid, trygga anställningar och rättvisa löner !

Gudrun Schyman auktionerar ut tavlor på Stockholms Auktionsverk – pressmeddelande

Picasso hade sin blå period och Gudrun Schyman har sin rosa. Fi Stockholms kampanj Den rosa perioden lyfter partiets visioner för Stockholms kulturliv. Genom att auktionera ut Gudrun Schymans teckningar om ojämlikhet samlar Fi Stockholm dessutom till sin valfond. 

På 750 homepartyn över hela landet har Gudrun Schyman informerat om samhällets strukturer med över 2250 teckningar. På Stockholms Auktionsverk auktioneras nu Gudrun Schymans teckningar ut, under temat politisk konst, tillsammans med verk av konstnärer som Kjartan Slettemark, Carl Johan De Geer, Cecilia Löfström och politiska grupper som Black Power/frige Angela Davis och OSPAAAL. Online-auktionen är öppen mellan den 24 april till den 1 maj och teckningarna finns att beskåda i Frihamnen, Stockholm.

Med kampanjen vill Fi Stockholms lyfta den lokala kulturpolitiken. Den rosa periodens konst uppmärksammar patriarkala strukturer, som i högsta grad kommer till uttryck även inom kulturområdet.

– #Metoo och skandalerna inom Svenska akademien visar på att kulturen är i ett stort behov av förnyelse. Vi måste städa bort det unkna och skapa en rosa period, där kvinnor och kvinnors skapande får ta plats på lika villkor, säger Anna Rantala Bonnier, gruppledare Fi Stockholm.

Fi Stockholm vill under kommande mandatperiod bland annat se:

  • En kraftig ökning av kulturbudgeten,
  • Ett fortsatt satsning och utökning av ett kvinnohistoriskt museum,
  • En stor satsning på ateljéer och lokaler för konstnärer och kulturarbetare, samt att kulturen ska ha en given plats i stadsplaneringen,
  • Att kulturskolan blir mer tillgänglig i skolans verksamhet så att alla barn får möjlighet att utöva kultur utan avgifter och långa köer.

Under den senaste mandatperioden har Fi Stockholm ingått i den styrande majoriteten i Stockholm och omfördelat stadens resurser inom kulturområdet för att motverka snedfördelning, bland annat har avgifterna till kulturskolan minskat kraftigt. Fi Stockholm har också fått igenom en satsning på ett helt nytt kvinnohistoriskt museum i Stockholm.

Mer information om kampanjen:
Kampanjsida: www.denrosaperioden.se
Stockholms Auktionsverk:https://online.auktionsverket.se/Kampanjvideo: https://www.facebook.com/fistorstockholm/videos/1913372888674848/

Idé och projektledning: Fi Stockholm
Produktionsbolag: Slutet är Nära
Regissör: Mats Udd