Det är helt orimligt att det skiljer flera tusenlappar i månaden i lön efter en gymnasieexamen vid fordonstekniska linjen och en examen vid vårdlinjen. Löneskillnaderna  mellan vården och verkstan, mellan tjänstesektorns ICA och IT och mellan akademikernas socionomen och ekonomen är den största löneskillnaden vi har i Sverige.

– Under ett arbetsliv på 40 år blir det minus 1,2 miljoner kronor för en enskild kvinna, räknat på heltid. Tar vi den faktiska skillnaden, med deltid, blir det minus 3,6 miljoner. Massor med pengar! Det påverkar alla socialförsäkringar – a-kassa, sjukförsäkring, föräldraförsäkring och i slutändan pensionen!

– Vi har ett pensionssystem som producerar fattigpensionärer på löpande band, där en majoritet är kvinnor. Detta administreras av en regering som kallar sig feministisk. Rekord i hyckleri!

– Höj garantipensionen, skrota PPM- systemet, stärk den allmänna pensionen, använd pensionsfonderna till grön omställning och hållbar utveckling!

– riksdagspartierna har låst in sig i en pensionsarbetsgruppen och vägrar flytta ett kommatecken med mindre än att de är överens. Det är värre än i Vatikanen. Där kommer det i alla fall ut lite vit rök efter ett tag. Här kommer ingenting! Därför måste arbetsgruppen uppläsas och pensionerna diskuteras i vanlig demokratisk och öppen ordning!

– Sänk arbetstiden i stället för skatten! Vi lever inte för att arbeta, vi arbetar för att leva. Vi ska ha rätt till arbete och tid att leva. Fler kommer att orka mer, det blir färre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet.

– vi vill ha kortare arbetstid, trygga anställningar och rättvisa löner !

Valberedningens motivering till riksdagslista 2018 – feministisktinitiativ.se

Feministiskt initiativs valberedning presenterar härmed vårt förslag på riksdagslista inför valet 2018.

Kandidaterna på riksdagslistan är våra främsta politiska företrädare. Tillsammans ska de bära Fi:s politik genom valrörelsen och in i vårt lands högsta beslutande organ.

När Fi:s kandidater tar plats i riksdagen kommer det att vara första gången i världshistorien för politiker vars ideologiska fundament grundar sig i feminismen. I Feministiskt initiativ drivs vi av övertygelsen att det inte räcker att säga att vi är feminister. Vi måste också visa det i handling, varje dag och i varje förhandling. Med våra riksdagskandidater, vår politik och den folkrörelse som kommer att bära kandidaterna framåt, visar vi bredden och kraften i vårt parti.

Valberedningens uppgift är att se till helheten på riksdagslistan och har många parametrar att ta hänsyn till. Att sätta samman listan har varit komplext och svårt. Vi har haft fler och starkare kandidater än någonsin tidigare och konkurrensen om att få en plats på riksdagslistan har varit oerhört hård. För första gången har vi personer som i 13 olika kommuner representerat oss i parlamentariska rum under snart fyra års tid. Vi har också många kandidater som på andra sätt, och i olika sammanhang, driver feministisk politik och vår organisation framåt.

En av valberedningens viktigaste uppgifter har varit att sätta samman en lista som representerar det Fi står för och strävar efter, att utmana och förändra strukturer och maktordningar. Aspekter som valberedningen tagit hänsyn till är bland annat stad respektive gles- och landsbygd, åldersspridning, geografisk spridning, politikområde och politisk inriktning, erfarenhet av kampanjande och valrörelse, förankring i Fi och andra rörelser och nätverk, parlamentarisk erfarenhet samt annan relevant erfarenhet och kunskap, medievana och tillräckligt med tid för uppdraget.

Tillsammans representerar kandidaterna på riksdagslistan allt det vi som parti står för. Feministiskt initiativ förändrar makten och vi gör det tillsammans!

Vänlig hälsning,
Feministiskt initiativs valberedning

Helene Degerman
Jonas Göthner
Julia Torgils
Karin Francos-Dafgård
Marie Wiktorsson
Soledad Quintana
Tobias Batrapo
Ulf Mårtensson
Zakia Khan

LÄS MER HÄR