Det är helt orimligt att det skiljer flera tusenlappar i månaden i lön efter en gymnasieexamen vid fordonstekniska linjen och en examen vid vårdlinjen. Löneskillnaderna  mellan vården och verkstan, mellan tjänstesektorns ICA och IT och mellan akademikernas socionomen och ekonomen är den största löneskillnaden vi har i Sverige.

– Under ett arbetsliv på 40 år blir det minus 1,2 miljoner kronor för en enskild kvinna, räknat på heltid. Tar vi den faktiska skillnaden, med deltid, blir det minus 3,6 miljoner. Massor med pengar! Det påverkar alla socialförsäkringar – a-kassa, sjukförsäkring, föräldraförsäkring och i slutändan pensionen!

– Vi har ett pensionssystem som producerar fattigpensionärer på löpande band, där en majoritet är kvinnor. Detta administreras av en regering som kallar sig feministisk. Rekord i hyckleri!

– Höj garantipensionen, skrota PPM- systemet, stärk den allmänna pensionen, använd pensionsfonderna till grön omställning och hållbar utveckling!

– riksdagspartierna har låst in sig i en pensionsarbetsgruppen och vägrar flytta ett kommatecken med mindre än att de är överens. Det är värre än i Vatikanen. Där kommer det i alla fall ut lite vit rök efter ett tag. Här kommer ingenting! Därför måste arbetsgruppen uppläsas och pensionerna diskuteras i vanlig demokratisk och öppen ordning!

– Sänk arbetstiden i stället för skatten! Vi lever inte för att arbeta, vi arbetar för att leva. Vi ska ha rätt till arbete och tid att leva. Fler kommer att orka mer, det blir färre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet.

– vi vill ha kortare arbetstid, trygga anställningar och rättvisa löner !

F! i Almedalen 2016 – feministiskt initiativ

Vi är på plats varje dag på Donners plats, anordnar och deltar i seminarier, möten och intervjuer

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
F! ÄR PÅ DONNERS PLATS
VARJE DAG kl. 11:00
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

3/7 Aktivister i fullmäktige – feministisk förändring med bara ett mandat
Politisk framgång med ett mandat i kommunfullmäktige.
Elin Bååth, Fi Gotland

4/7 Investeringar för hållbarhet, hur kan vi använda ekonomin för
omställning och utveckling?
Klimatkrisen är ett faktum, hur går vi vidare?
Gudrun Schyman, partiledare, Feministiskt initiativ
Sasja Beslik, head of responsible investment, Nordea Asset Management
Annika Jacobson, Greenpeace
Kenneth Hermele, ekonom, Feministiskt initiativ
Minna Gillberg, rådgivare, Gröna gruppen, Europeiska parlamentet

5/7 Gör lön efter kön kvinnor till fattigpensionärer?
Lönegapet mellan kvinnor och män är inte i nämnvärd förändring.
Gudrun Schyman, partiledare, Feministiskt initiativ
Annelie Nordström, fd ordförande för fackförbundet Kommunal
Renée Andersson, Pensionsexpert, LO
Cecilia Schelin Seidegård, Jämställdhetsutredningen/regeringens utredare
och landshövding på Gotland, Länsstyrelsen
Stina Svensson, arbetsmarknadspolitisk talesperson, Feministiskt initiativ
Lotten Sunna, socialförsäkringspolitisk talesperson, Feministiskt initiativ
Farida al-Abani, ledamot StreetGäris och initiativtagare till Pensionsrättvisa

6/7 Tak över huvudet – för vem, hur och när? Bostadsfrågan nu och i
framtiden.
Hur löser vi bostadsfrågan på kort och lång sikt?
Gudrun Schyman, partiledare, Feministiskt initiativ
Maria Pettersson, bostadspolitisk talesperson, Feministiskt initiativ
Anna Rantala Bonnier, Kommunfullmäktige i Stockholm
John Stauffer, chefsjurist, Civil Right Defenders
Johanna Haraldsson, riksdagsledamot, S
Agneta Börjesson, riksdagsledamot, Mp
Åsa Corneliusson, folkbildningsansvarig, Unga Feminister

7/7 Hot och hat mot feminister och antirasister – ett hot mot demokratin!
Hotet och hatet växer och kan få människor att tystna.
Gudrun Schyman, partiledare, Feministiskt initiativ
Rossana Dimarca, Vänsterpartiet
Clas Borgström, advokat
Victoria Kawesa, antirasistisk talesperson
Carolina Hemlin, redaktör, Ottar
Anna Dahlqvist, redaktör, Ottar
Bilan Osman, utbildare och journalist, EXPO

8/7 Politikens flykt undan ansvar – flyktingar, militarisering,
nationalism, mänsklig säkerhet
Sambandet mellan militarisering och människor på flykt.
Gudrun Schyman, partiledare, Feministiskt initiativ
Robert Egnell, Försvarshögskolan
Mariam Chatty, migrationspolitisk talesperson, Feministiskt initiativ
Frida Lagerholm, kommunikationsansvarig, Läkare utan Gränser
Jenni Stavare, FARR (Flyktinggruppernas riksråd)

9/7 Feministisk ekonomi för ökad jämlikhet
Ny politik för grundläggande social och ekonomisk trygghet
Linnéa Bruno, Feministiskt initiativ
Jenny Sandsten, skolpolitisk talesperson, Feministiskt initiativ
Martin Jordö, Feministiskt initiativ

10/7 Feministisk syn på global hälsa, väpnade konflikter och fredsarbete
Global hälsa kräver kraftiga åtgärder när det gäller sexuellt våld i krigsföring. Hur kan Sverige bidra till att nästa Syrien inte uppstår – vad är vårt ansvar?
Maria Hellenius, Feministiskt initiativ
Martin Jordö, , Feministiskt initiativ

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
FI ANORDNAR SEMINARIUM
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

3/7 kl. 18:30 – 20:00 Gudrun Schyman om feminism och säkerhetspolitik
Folkets Bio Roxy, Adelsgatan 39, Visby
Gudrun gör sitt första framträdande under Almedalsveckan i ett seminarium arrangerat av Nej till NATO och Feministiskt initiativ Gotland.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
FLER F!-EVENEMANG
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

3/7 kl. 9:00 – 10:30 Almedals-kick off med Feministiskt initiativ
S:t Hansgatan 11 (OBS! Inte i partilokalen F!lialen)
Kom och träffa alla andra F!:are och UF!:are från hela Sverige inför veckan!

UNGA FEMINISTER
8/7 kl. 12.30 – 14.30
Joda bar & kök, Skeppsbron 24, Visby
Varför behövs ung rosa politik?
Vi pratar politik och presenterar vårt första politiska program.

10/7 kl. 16:00 – 18:00 Feministisk picknick – vad lärde vi oss under Almedalsveckan?
Strandpromenaden, strax efter Kruttornet – kolla efter rosa ballonger! (Vid regn är vi i F!lialen på Söderväg 1)
På Almedalsveckans sista dag tänkte vi samla hop oss för en enkel picknick och prata om det vi upplevt.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
ANDRA ARRANGEMANG DÄR FI DELTAR
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

4/7 kl. 10:00 – 11:00 Hur hänger pappaledighet, jämställda relationer och världsfred ihop?
Strandgatan 22, Deloittes trädgård
Det finns ett tydligt samband mellan hur väl kvinnor behandlas och hur sannolikt det är att ett land kan bygga långsiktigt hållbar fred. I Sverige debatteras ytterligare pappamånader och i Burkina Faso startar Yennenga Progress sin första pappagrupp. Samtal om globala maktstrukturer och konkreta åtgärder för en ansvarstagande manlighet.
Medverkar från F!:

Lars Jalmert, mansforskare, Feministiskt initiativ

4/7 kl. 12:30 – 13:15 Om vegonorm och andra köttminskningsåtgärder
Hästgatan 12, Syretältet
Djurhållningen skapar mycket allvarliga miljöproblem och innebär svårt lidande för djuren. En ökad andel vegetabilier i kosten skulle också ge stora hälsofördelar. Många organisationer och partier arbetar därför för minskad köttkonsumtion på olika sätt. Kampanjen Vegonorm har bjudit in representanter för organisationer och partier till korta samtal om vegonorm och andra köttminskningsåtgärder. Vi diskuterar varför frågan är viktig och hur organisationerna jobbar med frågan.
Medverkar från F!:
12.45: Adam Hjort, Miljö- och klimatpolitisk talesperson, F!

4/7 kl. 17.30–, Debattduell
DNtältet
UF mot LUF

5/7 kl. 9:30 – 10:55 Basinkomst i partipolitiken
Hästgatan 12, Syretältet
Partiaktiva basinkomstförespråkare presenterar sitt partiinterna basinkomstarbete och utbyter strategier för hur frågan kan lyftas. Vad gör de för att få upp frågan på den politiska agendan? Hur jobbar de med frågan i sina partier och de politiska församlingarna? Vad mer kan de göra?
Medverkar från F!:

Maria Pettersson, Bostadspolitisk talesperson, Feministiskt initiativ

5/7 kl. 15:00-16:30 Politiker – Vad vill DU med konstnärspolitiken?
Inne i Östersjöns författar- och översättarcentrum, Uddens gränd 3, Visby
Ett samtal om aktuella kultur- och konstnärspolitiska frågor och framtida utmaningar med kulturpolitiker från olika partier.
Samtalet leds av KLYS ordförande Marika B Lagercrantz.
Medverkande: Gunilla C Carlsson (s), Niclas Malmberg (mp), Rossana Dinamarca (v), Cecilia Magnusson (m), Bengt Eliasson (L), Per Lodenius (c) och Gudrun Schyman (Fi).

5/7 kl. 16:30 – 17:30 Missbruk i familjen – så ger vi nästa generation bättre förutsättningar
Ersta diakoni, Ersta Vändpunkten
Hur ska det framtida stödet till barn med missbrukande föräldrar utformas? Det är en avgörande fråga för de ungas psykiska hälsa i framtiden. Barn till missbrukare blir vuxna med eget missbruk och psykisk ohälsa. Vi behöver konkreta förslag för att lösa ett stort folkhälsoproblem. Folkhälsoinstitutet har beräknat att cirka 385 000 barn lever i en familj med missbruk eller riskbruk. Det innebär givetvis ett stort mänskligt lidande för de drabbade barnen. Men det är också en problematik som leder till stora kostnader för samhället. Tillsammans med vår panel diskuterar vi vilka insatser som behövs för att få ett fungerande stöd till anhöriga till missbrukare. Det behövs fler konkreta förslag.
Medverkar från F!:
Gudrun Schyman, partiledare feministiskt initiativ

5/7 kl. 16:30 – 19:00 Det finska basinkomstförsöket
Hästgatan 12
Två av medlemmarna i forskningsgruppen bakom basinkomstförsöket i Finland, Markus Kanerva och Ohto Kanninen, går igenom försöket och den pågående utredningen om basinkomst. Markus är vd för tankesmedjan Tänk och Ohto är fellow vid Tänk och forskar i nationalekonomi vid MIT och Löntagarnas forskningsinstitut i Helsingfors.
Presentationen följs av en paneldiskussion med Karin Jansson, ansvarig för en rad medborgarlönsutredningar inom MP, och Martin Jordö från Feministiskt initiativ och basinkomst.nu. 

6/7 kl. 10:30 – 11:55 Kommer omställningen uppifrån eller nerifrån?
Hästgatan 12, syretältet
Hur ser förhållandet folkrörelser och partipolitik ut när det gäller omställningsarbetet? Kommer omställningen uppifrån eller nerifrån? Hur kan vi mest effektivt påverka samhällsutvecklingen?

Medverkar från F!:
Elin Bååth, ledamot för F! i kommunfullmäktige gotland och tidigare ordförande för partiets lokalavdelning

6/7 kl. 11:40 – 12:20 Är skolan fångad av en normvind?
Krukmakarens hur Mellangatan 21
Den normkritiska pedagogiken, som nu lanseras på bred front i Sverige, vänder sig mot den så kallade tvåkönsnormen, samt begrepp som ”normalt” och ”onormalt”. Är den normkritiska pedagogiken ett bra verktyg för att motverka diskriminering eller social ingenjörskonst på tvärs med föräldrarnas vilja.
Medverkar från F!:
Jenny Sandsten, skolpolitisk talesperson, Feministiskt initiativ

6/7 kl. 13.00-13.15 Kan Fi nå riksdagen?
Cramérgatan Visby, Campus Gotland
Kommer väljare och medier att bry sig om partiet 2018? Gudrun Schyman, partiledare för Feministiskt Initiativ, intervjuas av Dagens Samhälles reporter Janne Sundling.
Dagens Samhälle i Almedalen- intervjuer & dueller

7/7 kl. 15:30 – 17:15 Flyktingpolitiken – hur kunde det bli så här? Hur vänder vi det?
Hur hamnade vi med en flyktingpolitik som syftar till ett mottagande på EUs mininivå? En politik som så sent som för nio månader sedan bara förespråkades av SD. Och hur kommer vi ur det? Samtal med politiker som motsatt sig dagens politik.
Medverkar från F!:
Meriam Chatty, Migrationspolitisk talesperson, Feministiskt initiativ

7/7 Mångfaldsparaden 2016
Skeppsbron 2 (parkeringen vid Fenomenalen). Samling kl. 15.00, paraden avgår kl. 15.30!
För tredje året i följd genomförs en manifestation för medmänsklighet och demokrati! Under Almedalsveckan visar vi på Sveriges mångfald med en parad för kärlek, solidaritet och alla kroppars lika rätt att existera!
Feministiskt initiativ kommer delta med en sektion i paraden.

8/7 kl. 14:00 – 15:30 Gotland nu och i framtiden
Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2
Regionens ekonomi och flyktingmottagandet har engagerat gotlänningarna under vintern och våren. Just nu finns också ett förslag om att Gotland ska ingå i region med Stockholm. Alla tre är omfattande och komplicerade ämnen som diskuteras och debatteras av företrädare för partierna i fullmäktige.
Medverkar från F!:
Elin Bååth, ledamot regionfullmäktige, Feministiskt Initiativ

9/7 kl. 12:00 – 16:00 Går det att befria Gotland från fossila bränslen och militära vapen?
I en tid av ökad militär verksamhet och allvarliga klimathot behövs exempel som kan ge mänskligheten hopp. Gotland och Åland har unika möjligheter att bli symboler för fred och hållbarhet. Om alternativ till kapprustning, fossila bränslen, massbilism och överkonsumtion.
Medverkar från F!:
Elin Bååth, ledamot regionfullmäktige, Feministiskt Initiativ, sitter i politikerpanelen

Tags: