Det är helt orimligt att det skiljer flera tusenlappar i månaden i lön efter en gymnasieexamen vid fordonstekniska linjen och en examen vid vårdlinjen. Löneskillnaderna  mellan vården och verkstan, mellan tjänstesektorns ICA och IT och mellan akademikernas socionomen och ekonomen är den största löneskillnaden vi har i Sverige.

– Under ett arbetsliv på 40 år blir det minus 1,2 miljoner kronor för en enskild kvinna, räknat på heltid. Tar vi den faktiska skillnaden, med deltid, blir det minus 3,6 miljoner. Massor med pengar! Det påverkar alla socialförsäkringar – a-kassa, sjukförsäkring, föräldraförsäkring och i slutändan pensionen!

– Vi har ett pensionssystem som producerar fattigpensionärer på löpande band, där en majoritet är kvinnor. Detta administreras av en regering som kallar sig feministisk. Rekord i hyckleri!

– Höj garantipensionen, skrota PPM- systemet, stärk den allmänna pensionen, använd pensionsfonderna till grön omställning och hållbar utveckling!

– riksdagspartierna har låst in sig i en pensionsarbetsgruppen och vägrar flytta ett kommatecken med mindre än att de är överens. Det är värre än i Vatikanen. Där kommer det i alla fall ut lite vit rök efter ett tag. Här kommer ingenting! Därför måste arbetsgruppen uppläsas och pensionerna diskuteras i vanlig demokratisk och öppen ordning!

– Sänk arbetstiden i stället för skatten! Vi lever inte för att arbeta, vi arbetar för att leva. Vi ska ha rätt till arbete och tid att leva. Fler kommer att orka mer, det blir färre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet.

– vi vill ha kortare arbetstid, trygga anställningar och rättvisa löner !

FRÅGOR OCH SVAR OM F! OCH EXTRAVALET 2015 – feministisktinitiativ.se

 

Kära medlemmar, som ni nog alla vet så meddelade statsministern i början av december att han har för avsikt att utlysa nyval den 29 december i år. Valet kommer då att äga rum den 22 mars 2015.Nu går vi alltså in i en ny valrörelse. En valrörelse som sannolikt kommer att präglas av att väljarna förväntas välja mellan blockens redan två fastlagda budgetar eller ett parti som kommer att fälla varje budget. Vi är det enda parti som kan komma in och låsa upp den här pressade och låsta situationen. Vi är nyckeln till förnyelse. Vi kan förnya politiken genom att ge den rödgröna regeringen vårt stöd, utifrån den feministiska och antirasistiska grund vi står på.

Extraval av det här slaget är en extraordinär politisk händelse, vilket kräver särskild hantering. Vi har därför inte samma utrymme och möjlighet att planera valrörelsen som i vanliga riksdagsval. Feministiskt initiativs partistyrelse har här nedan samlat informationen om vad som gäller för vår organisation inför det kommande valet. Informationen finns också på vår hemsida.

SKA FEMINISTISKT INITIATIV STÄLLA UPP I EXTRAVALET 2015?
Ja, det ska vi. I enlighet med våra stadgar fattade kongressen 2013 beslutet om att Feministiskt initiativ skulle ställa upp i val. Eftersom tidsutrymmet inte medger att detta omprövas i februari, konstaterar styrelsen att kongressbeslutet från 2013, om att ställa upp i val gäller även för Extravalet den 22 mars 2015.
KOMMER DET ATT HÅLLAS EN SÄRSKILD VALKONFERENS?
Valmyndighetens tidsramar för valsedlar medger inte att vi utlyser och genomför är särskild valkonferens. Feministiskt initiativs styrelse kommer därför att utgå ifrån tidigare demokratiska beslut från valkonferensen 2014. Med detta följer alltså attkongressen i Örebro den 13-15 februari 2015 kommer att vara en vanlig kongress och inte en valkonferens (som tidigare sagts).
KOMMER F! ATT INGÅ I VALTEKNISK SAMVERKAN MED ETT ANNAT PARTI?
Nej, Feministiskt initiativ är ett självständigt parti med en egen antirasistisk och feministisk ideologisk grund och ställer därför upp till val utifrån detta. Denna fråga är dessutom inte aktuell för något parti i detta extra val, då tidsutrymmet inte medger den demokratiska förankringsprocess som krävs.
HUR KOMMER RIKSDAGSLISTAN ATT UTSES?
Eftersom valkonferensens beslut från 2014 gäller, kommer valberedningen nu att kontakta kandidaterna på riksdagslista som fastställdes då, för att se om de fortfarande kan och vill stå kvar. Vi räknar med att kunna presentera riksdagslistan i mitten av januari.
FÅR F! VALSEDLAR TRYCKTA OCH DISTRIBUERADE?
Vi får valsedlar med partinamn tryckta och distribuerade till alla förvalslokaler och vallokaler på valdagen. Vi får också valsedlar med våra kandidater på tryckta, men dessa behöver vi själva lägga ut i alla vallokaler.  Samma regler gäller för oss som för riksdagspartierna.
NÄR KOMMER KAMPANJMATERIALET ATT VARA KLART?
Vi håller på att ta fram en valstrategi och utifrån den kommer vi sedan ta fram ett kampanjmaterial. Detta kommer vara klart till kongressen i mitten av februari. Men håll utkik på webben och följ oss i sociala medier där vi redan nu börjar mobilisera för valrörelse.
HUR TAS VALPLATTFORMEN FRAM?
Eftersom valkonferensens beslut från 2014 gäller, så kommer Styrelsen utifrån det nya politiska läget anpassa den valplattform som fastslogs då. Valplattformen kommer att presenteras på kongressen i mitten av februari.
HUR TAS VALPLATTFORMEN FRAM?
Eftersom valkonferensens beslut från 2014 gäller, så kommer Styrelsen utifrån det nya politiska läget anpassa den valplattform som fastslogs då. Valplattformen kommer att presenteras på kongressen i mitten av februari.
GÅR DET ATT SKÄNKA PENGAR TILL VALFONDEN?
Javisst! Vi öppnar nu valfonden igen med målet att samla in 1 miljon kronor till valrörelsen. Feministiskt initiativs nationella arbete drivs fortfarande av ideella krafter, vi har alltså inga anställda.
PÅVERKAS F!:S PARTISTÖD AV EXTRAVALET?
Partistödet kan komma att påverkas, men vi kommer inte att förlora vårt partistöd genom att ställa upp i valet. Får vi ett högre valresultat i extra valet 2015 än vad vi fick i riksdagsvalet 2014 blir partistödet högre, medan ett lägre valresultat kan ge ett något lägre partistöd. Men vi kommer alltså fortsätta att få partistöd, oavsett hur valresultatet ser ut den 22 mars 2015.
VI GÖR DET TILLSAMMANS!

 

Tags: