gudrun-gladJag föddes inte som feminist men jag har blivit det genom att jag har lyssnat och lärt, både av andras erfarenheter och mina egna. Mitt engagemang grundar sig på kunskaper och erfarenheter. Jag vet hur olika det är för kvinnor och män. I världen, i Europa och i Sverige. Jag vet hur min mammas liv såg ut, jag vet hur mitt liv har varit/är och jag ser hur mina barns liv utvecklas.

Visst har det hänt mycket på hundra år men det grundläggande patriarkala mönstret finns kvar.Det faktum att halva jordens befolkning (kvinnor) ses som mindre värda och inte tillförsäkras samma rättigheter och möjligheter som män är ett nederlag för ett civilisatorisk demokratiskt tänkande, baserat på varje människas lika värde.

Jag kan inte låta bli att bli förbannad och frustrerad och jag måste kanalisera vreden på ett konstruktivt sätt. Vilket innebär att jag också ger mig själv frihet, som människa, att agera. Jag är inte offer och utsatt. Jag är aktör. För mig är det viktigt för det betyder att jag får använda min fulla kapacitet, som människa.

P.s. För den som vill veta mer om min person rekommenderar jag följande böcker:

1. ”Människa, kvinna, mamma, älskarinna och partiledare”, Fischer & Co.

2. ”Tala om klass”, antologi, kvinnor skriver om klassresor, där jag är en, Ordfront.

3. ”Lyckliga slut”, 17 kvinnor skriver om vardagsvåldet. Jag är en av dem. Ordfront.

4. ”Skål!”, 14 berättelser, Sellin & Partner.

Start typing and press Enter to search