Utbildare och rådgivare

Maktakademin är ett ledarprogram under ledning av Gudrun Schyman.

Vi möts för reflektion och inspiration. Vi hämtar andan genom kreativa möten. Vi ökar vår kunskap genom dialog. Rummet kan både vara inne och ute.

Det begrepp som står i centrum är Makt. Makt och mod. Makt och möjlig förändring. Det handlar om strukturell analys, genuin frustration och kollektivt handlande. No man is an island och ingen kvinna heller. Strategier för överlevnad låter drastiskt men det handlar om livet. Om att få tillgång till vår fulla mänskliga kapacitet, bortom normerande hierarkier och kvävande stereotyper. Befrielsen måste börja och för att nå framgång måste vi vara listiga.

Som räven.
Programmet riktar sig till dig som arbetar i ledande position inom offentlig, privat eller ideell sektor. Tvådagars workshop med mat och logi på Rävåkra, www.ravakra.se. 

Antal deltagare per tillfälle är max 10 personer

Vill du att vi kommer till din organisation eller ditt företag? Vi erbjuder också skräddarsydda hel- eller halvdagsutbildningar.

För mer info eller anmälan kontakta Amanda Mogensen amanda@idealkommunikation.se

Maktakademi

Utbildning & Rådgivning

I samarbete med Amanda Mogensen på ideal kommunikation genomför jag medieträningar och kurser/föreläsningar i kriskommunikation. Du bestämmer själv uppdragets omfattning och i vilken grad du vill att vi anpassar oss efter just ditt behov. Vi håller så väl generella föreläsningar som skräddarsydda utbildningar. Dock åtar vi oss endast uppdrag som vi själva sympatiserar med. Detta för att vi anser att åsikter inte kan eller ska köpas för pengar.

Medieträning

Du får strategiska råd och praktiska tips inför mötet med journalister. Vi går igenom vad du bör tänka på före, under och efter en intervjusituation. Du får t.ex. tips på hur du kan förbereda dig och vad du kan göra för att undvika fallgropar. Vi hjälper dig också att formulera tydliga budskap och slipa dina argument. Du får öva intervjusituationen framför kameran med mig som journalist. Medieträningens mål är att ge dig konkreta verktyg och ett stärkt själförtroende inför mötet med journalister.

Kriskommunikation

Vi delar med oss av våra kunskaper om och självupplevda erfarenheter av mediala krissituationer. Vi hjälper dig att förebygga och förbereda dig inför framtida kriser, men också med vad du ska och inte ska göra krisen väl inträffat. Målet med vår kurs/ föreläsning i kriskommunikation är att ge dig och din organisation/ditt företag praktiska rutiner och konkreta verktyg för att förebygga och hantera mediala krissituationer.

Vill du veta mer eller är intresserad av att anlita oss kontakta:

Amanda Mogensen
E-post: amanda@idealkommunikation.se Tel: 0709 -72 14 16
Hemsida: www.idealkommunikation.se

Start typing and press Enter to search