Exempel på föreläsningsområden:

”Feminism – manshat eller mänskliga rättigheter?”

Det tycks vara en relativt vanlig uppfattning att feminism är detsamma som manshat. Att det handlar om bittra kvinnor med massor med hår under armarna eller kvinnor som helst vill utrota alla män och själva ta makten. Det stämmer inte!

_T1A7368
”Varför händer det så lite när vi vet så mycket?”

Att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och lika villkor på jobbet tycker de flesta. Både fack och arbetsgivare. Varför är det inte så då? Hur kommer det sig att löneskillnaden mellan kvinnor och män i princip inte ändrats de senaste 20 åren? Hur kan det skilja flera tusen kronor i ingångslön mellan en kvinna och en man med samma utbildning när vi har en lagstiftning som förbjuder lönediskriminering? Juridik är en sak – praktik en annan. Det som döljs däremellan måste synliggöras om det ska bli en förändring.

”Feminismen – en kärleksaffär?!”

Har du tänkt på hur kärlek och politik hör ihop? Inte det. Nej det är kanske inte så konstigt eftersom politiker och partier sällan talar om det. Men om man tänker efter så är kärleken faktiskt en central politisk fråga. Det finns nämligen massor av saker som behöver ändras för att kärleken ska kunna blomma, obehindrat. Förutfattade meningar om hur vi ska vara, stereotypa könsroller och bestämda maktmönster låser in och begränsar kärleken. Men kärlek kan bara finnas i frihet. Därför måste vi förändra.

”Alkohol – en fråga om makt och missbruk”

Diskussionen om alkohol är ofta moraliserande och missionerande. I stället för att privatiseras borde debatten politiseras och ses i ett folkhälso- och samhällspolitiskt perspektiv. Både makt och kön är relevanta utgångspunkter när vi pratar sprit. Jag har mängder av erfarenheter som underlag för diskussion och dialog. Jag är barn till en alkoholist, jag är själv nykter alkoholist, med erfarenhet av behandling, och jag har arbetat som socialarbetare i nästan 20 år. Efter nästan lika lång tid i Riksdagen kan jag dessutom politiken.

”Genusperspektiv inom socialtjänst och behandlingsarbete”

Socialt arbete syftar till att skapa förändringsprocesser både på individ- och samhällsnivå. En kunskap om könsroller och maktmönster är grundläggande för att undvika att fastna i stereotypa föreställningar som hindrar utveckling. Det gäller både den egna arbetssituationen och i arbetet med andra människor.
Beteende kring bruk (alkohol), missbruk och beroende ser olika ut för kvinnor och män. Trots det saknas oftast ett genusperspektiv vid bemötande, behandling och tillfrisknande. Dags för kunskapslyft!

Vid intresse, kontakta mig på: 070-343 95 92.

Start typing and press Enter to search