Feministbrev 134 – Mäns våld mot kvinnor är en samhällsfråga – inte en ”kvinnofråga”!

 In feministbrev, nyheter, publicerat

I morgon är det fredagen den 25 november. År1999 instiftade FN:s generalförsamling den 25 november till internationell dag för avskaffande av våld mot kvinnor. Varje år tar Brottsförebyggande rådet, Brå, fram statistik kring mäns våld mot kvinnor. År 2013 gjordes 27 056 anmälningar av misshandel mot kvinnor över 18 år. I tre av fyra fall var den misstänkte gärningsmannen bekant med kvinnan. Drygt 45 procent av misshandelsfallen skedde inomhus av en person kvinnan hade en nära relation med. Mörkertalen är stora – uppskattningen är att endast vart femte fall anmäls till polisen (Brå).

 

Misshandel är en process som ofta börjar med kontrollerande beteende från mannens sida. Han kritiserar kvinnan, hindrar henne från att umgås med vänner, och kräver att hon ska anpassa sig efter hans behov. Gradvis isoleras kvinnan. Så småningom börjar mannen hota och ta till våld, och kvinnan tvingas anpassa sig ytterligare för att inte bli utsatt för mer våld. Ofta vågar hon inte lämna mannen eftersom han då hotar att döda henne eller ta deras gemensamma barn ifrån henne. Våld i namn av heder har samma syfte, makt och kontroll, men det handlar då om unga kvinnor eller män som kontrolleras och hotas av sin egen familj, som för att upprätthålla sin heder i en större släkthierarki anser sig ha rätt att utöva kontroll genom hot om våld och utlöst våld.

 

Både män och kvinnor utsätts för våld men det är vanligare att kvinnor utsätts för grövre våld som leder till behov av hjälp och stödinsatser, och då framför allt sjukvård. Bland de personer som utsatts för grov misshandel uppgav 29,1 procent av kvinnorna och 2,4 procent av männen att de uppsökte, eller hade behövt uppsöka, en läkare, sjuksköterska eller tandläkare. I genomsnitt 20 kvinnor misshandlas till döds varje år av en närstående, och i 17 fall är gärningsmannen en man som de har eller har haft en relation med.

 

Enligt Tryggare Sveriges genomgång av samtliga fall av dödligt våld mot kvinnor hade hälften av morden kunnat förhindras med ett mer professionellt agerande från myndigheternas sida.

Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem som förekommer i alla åldrar, i alla samhällsklasser, i alla bostadsområden och i alla yrkesgrupper. Hur ser det ut där du bor, på din arbetsplats?  Hur ser beredskapen ut? Har socialtjänst och kvinnojourer de resurser som krävs i din kommun?

 

Om du inte vet kan du vara ganska säker på att det är många som inte vet. Öka din kunskap. Prata med andra. Bilda en grupp som gör research och sedan uppvaktar ansvariga politiker.

Gör mäns våld mot kvinnor till den samhällsfråga som det är!

 

Gudrun

Recent Posts

Start typing and press Enter to search