Ge hälften av biståndet till kvinnor

nsd.se, 2013-03-22 Det svenska biståndet skulle kunna användas mer effektivt, och därmed hjälpa ännu fler. Lösningen är ett jämställt bistånd. Därför ställer vi oss bakom Kooperation Utan [...]